Uterotonica

30.05.2023Versjon 1.2Forfatter: Elin Bjørnestad

Generelt 

Uterotonica gis under sectio etter avtale med gynekolog og anestesilege etter at barnet er forløst.

I sentralblokken er disse medikamentene plassert på INTENSIV sitt medisinrom

Oxytocin ("Pitocin")  

 • Bolus: Langsom injeksjon (0,5-1 IE /min). Redusert hastighet ved preeklampsi eller annen cardiovaskulær sykdom.
 • Oxytocin "drypp": 20 IE blandes i 500 ml Ringer acetat. Oppstarthastighet 300 ml/time.

Carbetocin ("Pabal") 

 • oxytocinanalog, virketid 60-120 min
 • 100 ug iv

 • Kontraindisert ved preeklampsi eller annen cardiovaskulær sykdom.

"Methergine" 

 • semi-syntetisk ergot alkaloid
 • 0,2mg im
 • Gir hypertoni, økt pulmonalarterie trykk og coronar arterie spasme.
 • Kontraindisert ved preeklampsi eller annen cardiovaskulær sykdom.

Prostinfenem 

 • syntetisk prostaglandin
 • 0, 25mg im (best effekt gitt intramyometrisk)
 • Kan gi pulmonal hypertensjon og bronkospasme.