Hordeolum (sti), chalazion

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Øyelokkstilstandene hordeolum og chalazion bør primært behandles uten antibiotika, se «Annen behandling».

Ved intern hordeolum med samtidig tegn til konjunktivitt kan lokalvirkende antibiotikum tilbys, se anbefalingen om konjunktivitt.

Ved preseptal cellulitt/orbital cellulitt konfereres pasienten med øyelege som øyeblikkelig hjelp.

  Annen behandling 

  Hordeolum

  • Varme kompresser i 10-15 minutter x 2-4 per dag.
  • Øyelokkhygiene.

  Ved residiverende hordeolum og samtidig rosacea-assosiert blefaritt

  • Øyesalve med oksytetrasyklin + polymyxin B kan vurderes.
  • Vurder å henvise til hudlege.

  Chalazion

  • Små chalazion kan spontant forsvinne. Varme kompresser x 2-4 kan evt. forsøkes. Henvis til øyelege ved plager over flere måneder.

  Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

  Definisjoner

  • Hordeolum (sti): Bakteriell betennelse i øyelokkskjertel, enten på øvre eller nedre øyelokk.
  • Chalazion: Kronisk betennelse i en retinert meibomsk kjertel.
  • ICPC-2: F72

  Symptomer og funn

  • Hordeolum

   • Smerte, ømhet, hevelse lokalt, øyelokkødem.
   • Ved eksternt hordeolum ses ofte et pusspunkt med et hår i midten.
  • Chalazion
   • Kan initialt være vanskelig å skille fra hordeolum.
   • Etter hvert økende hevelse/knute i tarsalplaten, smertefri.

  Supplerende undersøkelser

  • Ikke nødvendig.

  Forsiktighetsregler/videre oppfølging

  • Ved chalazion: Henvis til øyelege ved vedvarende plager over flere måneder.
  • Ved hordeolum: Incisjon og utskrapning er sjeldent aktuelt i akuttfasen, med mindre det dekker synet eller er smertefullt, spesielt hos barn. Incisjon kan være aktuelt ved manglende bedring etter flere uker eller måneder. Ved tegn på diffus, flegmonøs infeksjon, konferer med vakthavende øyelege.

  Differensialdiagnoser

  • Konjunktivitt
  • Herpes zoster
  • Dakryocystitt
  • Erysipelas
  • Orbital cellulitt/flegmone

  Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

  Sammendrag

  Etiologi

  Chalazion er en ikke-infeksiøs inflammasjon. Hordeolum kan være steril, Staphylococcus aureus er vanligste bakterielle agens (Gosh et al., 2020).

  Nytte av antibiotika

  Hordeolum går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. Det mangler studier på klinisk effekt av antibiotika (Lindsley et al., 2017). Det er ikke funnet kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling av hordeolum i land det er naturlig å sammenligne seg med. Norsk behandlingstradisjon tilsier tilbakeholdenhet med antibiotika med mindre det foreligger ledsagende konjunktivitt (Sesyn, 2021; fri tilgang forutsatt registrering).

  Referanser 

  Ghosh, C., Ghosh, T. (2020). Eyelid lesions. [database]. UpToDate. Hentet 14. mai 2021 fra https://www.uptodate.com/contents/eyelid-lesions#H36
  Lindsley, K., Nichols, J. J., & Dickersin, K. (2017). Non-surgical interventions for acute internal hordeolum. Cochrane Database Syst Rev, 1(1), CD007742.
  Sesyn (2021). Elektronisk versjon av Ullevåls "Metodebok for øyesykdommer". [nettdokument]. Hentet 22. oktober 2021 fra http://sesyn.no/index.php/oyets-eksterna-og-orbita/11-hordeolum-h00-0 http://sesyn.no/index.php/oyets-eksterna-og-orbita/13-chalazion-h00-1