Dakryocystitt

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Barn under 2 år med tåreflod uten samtidig tegn til infeksjon bør ikke behandles med antibiotika, se «Annen behandling».

Barn under 1 måned med dakryocystitt bør henvises akutt til spesialist for behandling.

Ved purulent sekresjon i tåresekk uten abscess behandles som konjunktivitt etter at tåresekken er tømt for puss.

Ved abscess bør pasienten tilbys systemisk antibiotikabehandling.

Ved residiverende dakryocystitt bør varighet av antibiotikabehandlingen avtales med øyelege, for eksempel inntil mekanisk blokking eller operasjon av tåreveier er blitt utført.

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet: 10 dager, eventuelt konferer med spesialist

Standardbehandling - Voksne og barn > 40 kg

 • Dikloksacillin oral 500 mg x 4
Spesielle hensyn
Amming

Dikloksacillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Dikloksacillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Dikloksacillin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Dikloksacillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Dikloksacillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Standardbehandling - Barn 20–40 kg

 • Dikloksacillin oral 250 mg x 4
Spesielle hensyn
Amming

Dikloksacillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Dikloksacillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Dikloksacillin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Dikloksacillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Dikloksacillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Standardbehandling - Barn < 20 kg

 • Amoksicillin oral 15 mg/kg x 3
Spesielle hensyn
Amming

Amoksicillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Amoksicillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Amoksicillin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Amoksicillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Amoksicillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Annen behandling 

 • Hos barn under 2 år med tåreflod, uten tegn på infeksjon:
  • avvent spontan åpning av tårekanal
  • mukoid materiale kan lett masseres ut fra tåresekken.
 • Ved pussekresjon:
  • tøm tåresekken for puss med lett press før applisering av lokal antibiotika.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Infeksjon i tåresekken
 • ICPC-2: F73

Symptomer og funn

 • Tåreflod
 • Hevelse og rødhet i hud ved mediale øyevinkel over tåresekken
 • Ved trykk mot tåresekken kan puss tømme seg fra nedre tårepunkt
 • Abscess eller flegmone

Supplerende undersøkelser

 • Ta penselprøve fra puss fra tårepunkt til dyrkning før oppstart av oral antibiotika

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

Henvis til øyelege for operasjon ved

 • gjentatte infeksjoner
 • etter flegmone eller abscess

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Stenose i tåreveier gir sekretopphopning som igjen kan gi sekundær infeksjon. Vanligste bakteriologiske agens synes å være Staphylococcus aureus (Pinar-Sueiro et al., 2012).

Nytte av antibiotika

Dakryocystitt kan gi lokale komplikasjoner (Pinar-Sueiro et al., 2012). Vi har ikke funnet relevante systematiske kunnskapsoppsummeringer eller retningslinjer.
Ved pussekresjon uten abscess eller flegmone er lokalvirkende antibiotika tilstrekkelig. Ved mer uttalt infeksjon er det nødvendig med systemisk antibiotikabehandling for å unngå komplikasjoner (Sesyn, 2021; fri tilgang forutsatt registrering). Det kan være behov for operativ behandling (Pinar-Sueiro et al., 2012), derfor anbefales kontakt med øyelege ved residiverende infeksjoner, gjentatte infeksjoner og etter abscess eller flegmone.

Valg av antibiotika

Det er i Norge tradisjon for å behandle tilstanden med dikloksacillin, som dekker for de vanligste forekommende mikrobene. Ettersom det ikke finnes gode barneformuleringer av dikloksacillin, anbefales amoksicillin til barn (Sesyn, 2021; fri tilgang forutsatt registrering).

Referanser 

Pinar-Sueiro, S., Sota, M., Lerchundi, T. X., Gibelalde, A., Berasategui, B., Vilar, B., & Hernandez, J. L. (2012). Dacryocystitis: Systematic Approach to Diagnosis and Therapy. Curr Infect Dis Rep
Sesyn (2021). Elektronisk versjon av Ullevåls "Metodebok for øyesykdommer". [nettdokument]. Hentet 22. oktober 2021 fra http://sesyn.no/index.php/oyets-eksterna-og-orbita/16-dakryocystitt-h04-3