Sepsis, mistenkt utgangspunkt i nedre luftveier

16.08.2022Versjon 1.0

Ved sepsis med mistenkt utgangspunkt i nedre luftveier brukes relevant anbefaling:

Pneumoni, samfunnservervet, alvorlig

Pneumoni, samfunnservervet, svært alvorlig

Pneumoni, sykehuservervet, komplisert

Pneumoni, sykehuservervet, ventilatorassosiert, komplisert

Ved samfunnservervet infeksjon hvor det er usikkerhet om fokus brukes: sepsis, ukjent fokus

  • Gå til avsnitt
  • Lukk