Giardiasis

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasienter med påvist akutt giardiasis bør behandles med antibiotika i primærhelsetjenesten.

Ved residiv eller terapisvikt: Konferer spesialist i infeksjonssykdommer.

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet: 5 døgn

Standardbehandling - Voksne

 • Metronidazol oral 500 mg x 3
Spesielle hensyn
Amming

Metronidazol

Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på inntil 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol i doser på 1,5 gram daglig anbefales det et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon for å redusere barnets eksponering via morsmelk.

Gravid

Metronidazol

Ingen holdepunkter for teratogen effekt i mennesker. Siden det er påvist karsinogent i enkelte dyrearter, anbefaler flere kilder kun forskrivning på streng indikasjon. Peroral/parenteral bruk: Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser i første trimester. Lokalbehandling: Ingen kjent risiko ved bruk hos gravide.

Nedsatt nyrefunksjon

Metronidazol

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Standardbehandling - Barn

 • Metronidazol oral 6,7 mg/kg x 3
Spesielle hensyn
Amming

Metronidazol

Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på inntil 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol i doser på 1,5 gram daglig anbefales det et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon for å redusere barnets eksponering via morsmelk.

Gravid

Metronidazol

Ingen holdepunkter for teratogen effekt i mennesker. Siden det er påvist karsinogent i enkelte dyrearter, anbefaler flere kilder kun forskrivning på streng indikasjon. Peroral/parenteral bruk: Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser i første trimester. Lokalbehandling: Ingen kjent risiko ved bruk hos gravide.

Nedsatt nyrefunksjon

Metronidazol

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Annen behandling 

Væsketilførsel

 • Viktig å opprettholde god væsketilførsel og fortsatt matinntak.
 • Peroral væsketilførsel er like effektivt som intravenøs væsketilførsel, gjerne i form av glukose og elektrolytt-mikstur.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Tarminfeksjon med parasitten Giardia intestinalis (også kjent som Giardia lamblia og Giardia duodenalis).
  • Smitter ved inntak av vann eller matvarer, særlig grønnsaker, frukt og bær, som er forurenset med parasittens cyster (vehikkelsmitte).
  • Direkte eller indirekte smitte fra andre personer gjennom fekal-oral kontaktsmitte under uhygieniske forhold.
  • Utbrudd av giardiasis i barnehager og drikkevann er rapportert i Norge.
 • ICPC-2: D70.

Symptomer og funn

 • Akutt sykdom spenner fra lette mageplager til kraftig diare (langvarig, intermitterende, vanntynn, skummende), magekramper og luftplager.
 • Feber er uvanlig men kan forekomme.
 • Asymptomatisk infeksjon forekommer ofte.
 • Som oftest selvbegrensende etter 3-4 uker, men uten behandling kan infeksjonen bli kronisk.
 • Pasientene er smitteførende så lenge det er cyster i avføringen (opptil flere måneder).

Supplerende undersøkelser

Påvises ved PCR-diagnostikk på avføringsprøve uten tilsatt formalin. Prøve kan tas ved:

 • Typisk klinikk, symptomvarighet mer enn en uke.
 • Alvorlige symptomer - feber, redusert allmenntilstand, dehydrering.
 • Turistdiaré, dvs. diaré hos pasienter med nylig gjennomført utenlandsreise.
 • Lavere terskel for prøvetaking hos pasienter
  • i risikoyrker, herunder produksjon eller håndtering av mat, kontakt med pasienter og barn
  • med redusert immunforsvar eller komorbiditet som tarm-, hjerte- og nyresykdom.

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

For informasjon om meldeplikt til MSIS (fhi.no), kontrollprøver, yrkesforbud ved enkelte yrker og øvrige aktuelle smitteverntiltak, se kapitlet om giardiasis i Smittevernveilederen (fhi.no).

Differensialdiagnoser

Gastroenteritt forårsaket av andre agens

 • Matforgiftning
 • Andre sykdommer i mage-tarmkanalen
 • Antibiotikaassosiert diaré (se egen anbefaling)

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Nytte av antibiotika

Antibiotikabehandling av pasienter med akutt giardiasis anbefales for å unngå langvarig bærerskap, kronisk infeksjon, langvarig inflammatorisk tilstand i tynntarm, og å redusere risiko for utvikling av postinfeksiøse plager (Mørch et al., 2020).


Valg av antibiotika

I USA er førstevalg for behandling av giardiasis tinidazole og nitaksoksanid, med unntak av for barn under 1 år hvor metronidazol er førstevalg (Bartelt, 2020). BMJ Best Practice (2019) anbefaler metronidazol som førstevalg, men da som dosering 250 mg per os x 3 i 5-7 dager. Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Helse Bergen (2018) anbefaler metronidazol 500 mg x 3 i 5-7 dager som førstevalg. Metronidazol synes å være best egnet for norske forhold når samlet vurdering av behandlingseffekt, pris og tilgjengelighet blir tatt i betraktning. Det er faglig belegg for at behandlingsvarighet ikke bør være kortere enn 5 dager, og at metronidazol bør doseres tre ganger i døgnet (Mørch et al., 2020).

Referanser 

BMJ Best Practice (2019). Giardiasis. [nettdokument]. Hentet 26. mai 2021 fra https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/353/treatment-algorithm
Mørch, K., & Hanevik, K. (2020). Giardiasis treatment: an update with a focus on refractory disease. Curr Opin Infect Dis, 33(5), 355-364.
Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer (2018). Giardia-infeksjon. [nettdokument]. Helse Bergen. Hentet 26. april 2021 fra https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tropiske-infeksjonssykdommer/giardia-infeksjon