Candidiasis inkludert candidemi

08.11.2023Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Anbefalingen gjelder for pasienter med mistenkt candidiasis inkludert candidemi.

Fjern/bytt alle intravaskulære katetre (sentralvenøse/perifere/arterielle) dersom mulig. Videre utredning innebærer blant annet øyeundersøkelse for å utelukke chorioretinitt/endoftalmitt og ekkokardiografi for å utelukke endokarditt.

Echinokandiner penetrerer ikke til sentralnervesystemet.

Tilpass behandlingsvarighet etter identifisert fokus. Ved candidemi minst 14 døgn etter første negative blodkultur.

Standardbehandling

 • Anidulafungin iv 200 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Anidulafungin iv 100 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Anidulafungin

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Anidulafungin

Ingen erfaring med bruk hos gravide. Skal derfor kun brukes på streng indikasjon hvis ikke andre antimykotika kan brukes.

Behandlingsalternativer

Likeverdig behandlingsalternativ med kaspofungin

 • Kaspofungin 70 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Kaspofungin 50 mg x 1 - 70 mg x 1 opprettholdes ved vekt > 80 kg
Spesielle hensyn
Amming

Kaspofungin

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos ammende. Absorberes i liten grad systemisk fra barnets mage-/tarmkanal. Bør unngås hvis barnet er yngre enn 1 måned.

Gravid

Kaspofungin

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos gravide.

Likeverdig behandlingsalternativ med mikafungin

 • Mikafungin iv 100 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Mikafungin

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av manglende erfaring med bruk hos ammende. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Gravid

Mikafungin

Ingen erfaring med bruk hos gravide. Skal derfor kun brukes på streng indikasjon hvis ikke andre antimykotika kan brukes.

Ved infeksjon i sentralnervesystemet

 • Amfotericin B (liposomalt) iv 5-10 mg/kg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Amfotericin B, Amfotericin B (liposomalt)

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos ammende. Absorberes i liten grad systemisk fra barnets mage-/tarmkanal. Bør unngås hvis barnet er yngre enn 1 måned.

Gravid

Amfotericin B (liposomalt), Amfotericin B

Tilbakeholdenhet anbefales på grunn av liten erfaring med bruk hos gravide.

Ved påvist Candida albicans og stabil pasient

 • Flukonazol iv 800 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Flukonazol iv 400 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Flukonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Flukonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Overgang til oral behandling

Alternativ med flukonazol

 • Flukonazol oral 400 mg x 1
Spesielle hensyn
Amming

Flukonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Flukonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Alternativ med vorikonazol

 • Vorikonazol oral 200 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Vorikonazol

Kan brukes. Flukonazol har liten overgang til morsmelk. For vori- og itrakonazol mangler opplysninger om overgang til morsmelk.

Gravid

Vorikonazol

Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser konazoler (flukonazol > 300 mg) i første trimester på grunn av mistanke om en liten økt risiko for Fallots tetrade og spontanabort. Ingen risiko forbundet med lokalbehandling.

Nedsatt nyrefunksjon

Vorikonazol

Ved bruk oralt: Uendret dosering
Ved intravenøs bruk: Oral formulering foretrekkes på grunn av risiko for akkumulering av hjelpestoffet SBECD:

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

 • Echinokandinene (andidulafungin, kaspofungin og mikafungin) er likestilte behandlingsalternativer. Tilgjengelighet vil være avhengig av innkjøpsavtalen ved det enkelte sykehus.
 • Gjenta blodkulturer inntil bekreftet steril blodbane.
 • Echinokandiner må opprettholdes inntil endelig resistensbestemmelse foreligger.
 • Behandlingen individualiseres når pasienten er klinisk stabil, blodbanen er steril og infeksiøs agens er kjent, vanligvis etter 5 dager.
 • Behandlingslengden forlenges ved metastatisk sykdom som endoftalmitt og endokarditt.
 • Behandling med vorikonazol:
  • Følg opp med serumkonsentrasjonsmåling etter 5 døgn for adekvat dosering. Dette utføres ved Farmakologisk avdeling OUS, Rikshospitalet.
 • Behandling med Amfotericin B (liposomalt):
  • Kontroller elektrolytter og nyrefunksjon
  • Avrund vektdosering til egnet hetteglass

Lenker til nyttige ressurser for klinisk vurdering og mikrobiologisk diagnostikk:

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Echinokandiner er i sentrale faglige retningslinjer anbefalt som førstevalg for alle alvorlig syke pasienter hvor gjærsoppinfeksjon mistenkes (Cornely et al., 2012; Pappas et al., 2016; SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, 2017; Systemic candidiasis, 2018; Tissot et al., 2017). Flukonazol kan unntaksvis vurderes for mindre syke og stabile pasienter uten tidligere azoleksponering og hvor forekomsten av C. glabrata er mindre sannsynlig. Amfotericin B (liposomalt) er førstevalg dersom primærfokus er i sentralnervesystemet grunnet penetrasjon gjennom blod-hjernebarrieren.

C. albicans er vanligste gjærsopp, og norske stammer er følsomme for flukonazol (Skov Simonsen, Salvesen Blix, Grave, & Urdahl, 2022; The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, 2019). C. glabrata utgjør 17,0 % av norske candidaisolater. Echinokandiner må opprettholdes inntil endelig resistensbestemmelse foreligger.

Referanser 

Cornely, O. A., Alastruey-Izquierdo, A., Arenz, D., Chen, S. C. A., Dannaoui, E., Hochhegger, B., ... Mucormycosis, E. M. S. G. G. G. W. G. (2019). Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. The Lancet. Infectious diseases, 19(12), e405-e421.
The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical breakpoints for fungi (candida and aspergillus species) V 10.0. Basel: EUCAST. Hentet fra https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/AFST/Clinical_breakpoints/AFST_BP_v10.0_200204.pdf
Pappas, P. G., Kauffman, C. A., Andes, D. R., Clancy, C. J., Marr, K. A., Ostrosky-Zeichner, L., ... Sobel, J. D. (2016). Executive Summary: Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 62(4), 409-417.
Skov Simonsen, G., Salvesen Blix, H., Helgesen, K. O., Urdahl, A. M. (2022). Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober - rapport 2022. Tromsø: NORM. Hentet fra https://www.fhi.no/contentassets/aa83c3de73ba4b8aae4ad1331a64f7df/norm-norm-vet-2022.pdf
SWAB: Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (2017). SWAB Guidelines for the Mangagement of Invasive Fungal Infections. Bergen Lb: SWAB. Hentet fra https://swab.nl/en/invasive-fungal-infections-general-information
Systemic candidiasis (16.11.2018). [database]. London: BMJ Publishing group. Hentet 28. april 2020 fra https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/1062?q=Systemic
Tissot, F., Agrawal, S., Pagano, L., Petrikkos, G., Groll, A. H., Skiada, A., ... Herbrecht, R. (2017). ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica, 102(3), 433-444.