Follikulitt, furunkel og karbunkel

03.01.2024Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasientar med follikulitt, furunkel eller karbunkel som ikkje er allmennpåverka, behandlast med lokale tiltak aleine utan systemisk antibiotikum, sjå «Annan behandling».

Pasientar med furunkel eller karbunkel og allmennpåverknad, og pasientar med furunkulose med fleire element, bør behandlast med systemisk antibiotikum i tillegg til lokale tiltak.

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet: 7 døgn

Standardbehandling - Vaksne og barn > 40 kg

 • Dikloksacillin oral 500 mg x 4
Spesielle hensyn
Amming

Dikloksacillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Dikloksacillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Dikloksacillin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Dikloksacillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Dikloksacillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Standardbehandling - Barn 20-40 kg

 • Dikloksacillin oral 250 mg x 3
Spesielle hensyn
Amming

Dikloksacillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Dikloksacillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Dikloksacillin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Dikloksacillin

Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Dikloksacillin

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Standardbehandling - Barn < 20 kg

 • Klindamycin oral 5 mg/kg x 3 - mikstur
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Behandlingsalternativer

Ved penicillinallergi

 • Klindamycin oral 300 mg x 3
Spesielle hensyn
Amming

Klindamycin

Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

Lokalbehandling: Kan brukes.

Nedsatt nyrefunksjon

Klindamycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Annen behandling 

Follikulitt:

 • Forsiktig vask av lesjonane med såpe og vatn og/eller klorheksidin eller cetylpyridin

Furunkel/karbunkel:

 • Enkeltståande abscess behandlast med incisjon utan antibiotika
 • Desinfiserande kaliumpermanganat-bad kan vera nyttig
 • Omslag med varme kompressar kan lindra symptom og påskunda spontan drenasje og remisjon i ukompliserte tilfelle

Ved residiverande furunkulose:

 • Forsøka å finna smittereservoar hos pasient eller familiemedlem. Dyrkningsprøve takast frå nasebor, lysker, aksiller og hovudbotn hos pasienten og familiemedlemmane.
 • Ved saneringsforsøk kan nasebora behandlast med hydrogenperoksidkrem, eller fusidin,- eller bacitracinsalve kvar kveld i ei veke per månad i eit heilt år.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Infeksjon i hårfolliklar
 • ICPC-2: S10

Symptomer og funn

 • Follikulitt er ein bakteriell infeksjon i ein eller fleire hårfolliklar.
 • Furunkel er ein djup follikulitt som utviklar seg til ein abscess. Ved fleire slike element, føreligg det furunkulose.
 • Karbunkel er ein djup stafylokokkinfeksjon i ei gruppe hårfolliklar, som dannar eit infeksjonskonglomerat. Det tømmer seg puss frå fleire opningar, og pasienten kan vera allment påverka med feber.

Supplerende undersøkelser

 • Dyrkningsprøve dersom antibiotikabehandling vert nødvendig.

Forsiktighetsreglar/vidare oppfølging

Innlegging i sjukehus vurderast ved karbunkel med feber og betydeleg påverka allmenntilstand. Ved ein eventuell MRSA-infeksjon, behandle denne i samsvar med anbefalinga om MRSA.

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Hårfollikel-infeksjonane er i det alt vesentlege ­infisert med Staphylococcus aureus. Ein spesiell type follikulitt er forårsaka av Pseudomonas aeruginosa, som smittar ved overføring av bakterien frå vatn i boblebad.

Nytte av antibiotika

Det finns lite forskning på behandling av follikulitt, furunklar og karbunklar. Ein systematisk oversiktsartikkel fann ingen relevante randomiserte forsøk som samanlikna topikal vs systemisk antibiotika, eller antiseptisk vs antibiotika behandling (Lin et al., 2021). Follikulitt og furunkel er oftast sjølvbegrensande, og lokale, ikkje-antibiotiske tiltak er oftast nok for å lindre tilstanden. Ved allmenpåverknad og eller utbreidd infeksjon nyttast systemisk antibiotika for å hindre spreiing av infeksjonen, utvekling av cellulitt og systemisk infeksjon. Dette er i tråd med mellom anna svenske føringar (Läkemedelsverket, 2018).

Valg av antibiotika

Gule stafylokokkar, den vanlegaste årsaka til furunkular og/eller karbunklar, er resistente mot vanleg penicillin. Eit penicillinasestabilt penicillin vert difor tilrådd hos dei som har behandlingskrevjande sjukdom. Dette er i tråd med mellom anna svenske føringar (Läkemedelsverket, 2018).

Referanser 

Läkemedelsverket (2018). Läkemedelsbehandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket. Hentet fra https://www.lakemedelsverket.se/48d770/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-hud-och-mjukdelsinfektion.pdf
Lin, H. S., Lin, P. T., Tsai, Y. S., Wang, S. H., & Chi, C. C. (2021). Interventions for bacterial folliculitis and boils (furuncles and carbuncles). Cochrane Database of Systematic Reviews, (2), CD013099.