Inflammert aterom

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasientar med inflammert aterom bør ikkje behandlast med antibiotika.

Annen behandling 

  • Behandlast med incisjon når det har tilkome abscessutvikling med fluktuasjon
  • Residiverande, inflammerte aterom bør eksiderast i roleg fase

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjonar

  • Aterom, også kalla talgcyster, blir danna når talgkjertel-opningar tettast igjen. Desse kan bli inflammerte.
  • ICPC-2: S93

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

  • Ein sjeldan gong kan infeksjonen spreie seg og skapa cellulitt – sjå eigen anbefaling for handtering og behandling (intern lenke).

Differensialdiagnoser

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

  • Aterom kan bli inflammert, utan bakteriell infeksjon, eller sekundært infisert av hudflora.
  • ICPC-2: S93.

Nytte av antibiotika

Dokumentasjon for behandlinga er vanskeleg å finna i litteraturen. Tilstanden er ufarleg og vil heilast utan bruk av antibiotika, viss ein inciderar og drenerar eventuelle abscessar (Goldstein et al., 2021). Dette er i tråd med norsk terapitradisjon (Tolaas, 2013) og ønske om begrensa antibiotikabruk for å motverke utvikling av antibiotikaresistens.

Referanser 

Goldstein, B. G., Goldstein, A. O. (2021). Overview of benign lesions of the skin. [database]. UpToDate. Hentet 11. mai 2021 fra https://www.uptodate.com/contents/overview-of-benign-lesions-of-the-skin?search=skin%20sebaceous%20cyst&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H110142044
Tolaas, E. (2013). Hud. I: Hunskaar, S. (red.), Allmennmedisin. Gyldendal akademisk.