Infisert eksem

03.01.2024Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Infisert eksem kan i stor grad behandles uten systemisk antibiotika, se «Annen behandling» for lokalbehandling.

Pasienter med utbredt og tydelig infisert eksem og samtidig påvirket allmenntilstand bør tilbys antibiotikabehandling.

Ved kliniske funn forenlig med erysipelas eller cellulitt, se egne anbefalinger.

  Antibiotikabehandling 

  Anbefalt behandlingsvarighet: 7 døgn

  Standardbehandling - Voksne

  • Dikloksacillin oral 500 mg x 4
  Spesielle hensyn
  Amming

  Dikloksacillin

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Dikloksacillin

  Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

  Nedsatt nyrefunksjon

  Dikloksacillin

  Dosering som ved normal nyrefunksjon.

  Penicillin bivirkning

  Dikloksacillin

  Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

  Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Penicillin straksreaksjon

  Dikloksacillin

  Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

  DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Standardbehandling - Barn 20-40 kg

  • Dikloksacillin oral 250 mg x 4
  Spesielle hensyn
  Amming

  Dikloksacillin

  Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

  Gravid

  Dikloksacillin

  Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

  Nedsatt nyrefunksjon

  Dikloksacillin

  Dosering som ved normal nyrefunksjon.

  Penicillin bivirkning

  Dikloksacillin

  Pasienter med ikke-straksallergisk reaksjon er i hovedsak barn eller voksne med erytem, makler, papler og ofte lokalisert kløe. Ved opplysning om tidligere slike reaksjoner bør kliniker under sykehusoppholdet vurdere om penicillinallergi fortsatt er korrekt eller ikke (avskilting).

  Bivirkninger av penicilliner er i hovedsak GI-symptomer som kvalme, oppkast og diaré. Pasienter med tidligere bivirkninger av penicilliner kan motta behandling med penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Penicillin straksreaksjon

  Dikloksacillin

  Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

  DRESS eller SCAR er sjeldne og alvorlige, ikke-straksallergiske reaksjoner som utgjør kontraindikasjon mot bruk av penicilliner.

  Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

  Standardbehandling - Barn < 20 kg

  • Klindamycin oral 5 mg/kg x 3 - mikstur
  Spesielle hensyn
  Amming

  Klindamycin

  Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

  Lokalbehandling: Kan brukes.

  Gravid

  Klindamycin

  Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

  Lokalbehandling: Kan brukes.

  Nedsatt nyrefunksjon

  Klindamycin

  Dosering som ved normal nyrefunksjon.

  Behandlingsalternativer

  Ved penicillinallergi: voksne

  • Klindamycin oral 150 mg x 4
  Spesielle hensyn
  Amming

  Klindamycin

  Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

  Lokalbehandling: Kan brukes.

  Gravid

  Klindamycin

  Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

  Lokalbehandling: Kan brukes.

  Nedsatt nyrefunksjon

  Klindamycin

  Dosering som ved normal nyrefunksjon.

  Ved penicillinallergi: barn 1 mnd - 12 år

  • Klindamycin oral 5 mg/kg x 3 - mikstur
  Spesielle hensyn
  Amming

  Klindamycin

  Kan brukes. Alternativt antibiotikavalg bør vurderes der det er mulig, da gastrointestinale bivirkninger hos brysternærte barn har blitt rapportert. Brysternærte barn bør observeres for diaré.

  Lokalbehandling: Kan brukes.

  Gravid

  Klindamycin

  Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Utvis forsiktighet, alternativt antibiotikaum bør vurderes. Tilbakeholdenhet med høye doser og parenteral bruk på grunn av risiko for Clostridioides difficile-assosiert diaré og konsekvenser av dette hos den gravide.

  Lokalbehandling: Kan brukes.

  Nedsatt nyrefunksjon

  Klindamycin

  Dosering som ved normal nyrefunksjon.

  Annen behandling 

  Generelt

  • Lokalt steroid brukes på eksemet også under antibiotikakur

  • Behandle tørr hud med fet, parfymefri fuktighetskrem flere ganger daglig.

  Lokalbehandling ved lokalisert infisert eksem

  • Forsøk gruppe 3 steroid, betametason med kliokinol 0,1 % krem x 2 i 1-2 uker, deretter overgang til kun topikalt steroid. Ved infisert i ansikt eller hudfolder kan gruppe 1-2 steroidkrem kombinert med antiseptikumkrem (hydrogenperoksid) benyttes x 2 i 1-2 uker.
  • Kaliumpermanganat bad/lokalbad/omslag kan være et alternativ i korte perioder initialt, se Oslo universitetssykehus eHåndbok (ehandboken.ous-hf.no).

  Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

  Definisjoner

  • Infisert eksem er bakteriell infeksjon i eksematøs hud. Vanligst hos små barn med atopisk eksem og pasienter med oppsprukket håndeksem.
  • ICPC-2: S87

  Symptomer og funn

  • Hissigere og mer inflammert eksem
  • Øm hud
  • Økt kløe
  • Eventuelt væsking fra eksemet og gule skorper og pustler
  • Dypere hudinfeksjoner som cellulitt (egen anbefaling) og lymfangitt kan forekomme.

  Supplerende undersøkelser

  • Ved terapisvikt eller residiverende infeksjoner tas penselprøve fra eksemet til dyrkning og resistensbestemmelse
  • CRP er aktuelt ved mistanke om dypere infeksjon.

  Forsiktighetsregler/videre oppfølging

  • Pasienten henvises dermatolog eller pediater ved manglende effekt av behandling
  • Pasienter som behandles fast med lokale kalsinevrinhemmere (pimekrolimus krem 1 %, takrolimus salve 0,03 % og 0,1 %) rådes til å avstå fra å bruke disse inntil hudinfeksjonen er over.

  Differensialdiagnoser

  • Eksema herpeticum
  • Soppinfeksjon i hud
  • Pustulosis palmoplantaris

  Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

  Sammendrag

  Etiologi

  Kløe gir oppkloring av huden, og disponerer for infeksjon. Bakteriologisk dyrkning fra eksemer viser stort sett vekst av gule stafylokokker, og ca. 75 % av disse er betalaktamaseproduserende (NORM/NORM-VET, 2019). Sjeldnere ses beta-hemolytiske streptokokker gruppe A (GAS). Gule stafylokokker koloniserer ofte hudoverflaten ved atopisk eksem (NICE, 2021), og kan danne toksiner som aktiverer T-celler og medfører inflammasjon.

  Nytte av antibiotika

  Klinisk diagnostikk av infisert eksem er utfordrende, da hissig eksem ikke behøver å være uttrykk for sekundærinfeksjon, og kolonisering av bakterier i eksemet er vanlig også utenom perioder med sekundær infeksjon. En systematisk oversiktsartikkel viste ingen signifikante forskjeller mellom placebo og peroral antibiotika for barn med infisert atopisk eksem (George et al., 2019). Samme studie viste heller tendens til forverring ved bruk av topikal antibiotika og topikal kortikosteroid i kombinasjon sammenlignet med topikal kortikosteroid og placebo. Det er færre studier på voksne, men all grunn til å tro at resultatene er overførbare. Helsedirektoratet anbefaler derfor ikke antibiotikabehandling rutinemessig ved mistenkt infisert eksem. Ved tegn til uttalt infeksjon og samtidig påvirket allmenntilstand er antibiotika indisert for å hindre spredning til dypere strukturer, alvorlig infeksjon og i verste fall sepsis. Dette er i tråd med anbefalinger fra bl.a. Storbritannia (NICE, 2021) og det svenske Läkemedelsverket (2017).

  Valg av antibiotika

  Gule stafylokokker er oftest resistent mot fenoksymetylpenicillin, derfor anbefales dikloksacillin, som er et betalaktamasestabilt penicillin. Klindamycin brukes til små barn da dikloksacillin mangler formulering som er egnet til dosering her.

  Referanser 

  George, S. M. C., Karanovic, S., Harrison, D. A., Rani, A., Birnie, A. J., Bath‐Hextall, F. J., ... Williams, H. C. (2019). Interventions to reduce Staphylococcus aureus in the management of eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD003871.
  Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsboken: Hudsjukdomar. [nettdokument]. Hentet 4. juni 2021 fra https://lakemedelsboken.se/kapitel/hud/hudsjukdomar.html
  NICE (2021). Secondary bacterial infection of eczema and other common skin conditions: antimicrobial prescribing. NICE guideline [NG190]. [nettdokument]. Hentet 4. juni 2021 fra https://www.nice.org.uk/guidance/ng190/chapter/Recommendations#managing-secondary-bacterial-infections-of-eczema