Multiresistente bakterier

29.04.2024Versjon 1.0

Infeksjonsmedisin OUS. Infeksjoner med multiresistente bakterier

Kunnskapsgrunnlaget for behandling av multiresistente bakterier er mangelfullt, særlig når det gjelder karbapenemaseproduserende gramnegative bakterier. Helsedirektoratet har derfor ikke utarbeidet anbefalinger for infeksjoner forårsaket av multiresistente bakterier.

  • Gå til avsnitt
  • Lukk