Uretritt/cervicitt med ukjent agens

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Ved moderate symptomer avventes antibiotikabehandling til prøvesvar foreligger.

Ved uttalte plager med påvist purulent eller mukopurulent utflod fra uretra/cervix bør antibiotikabehandlingen tilbys før prøvesvar foreligger.

Ved positivt prøvesvar på klamydia, gonorè eller Mycoplasma genitalium følges egne anbefalinger.

Ved residiverende uretritt og negativt prøvesvar på klamydia, gonorè og Mycoplasma genitalium hos menn rekvireres prøve på Ureaplasma urealyticum. Ved positivt prøvesvar kan antibiotikabehandling tilbys, se eget behandlingsalternativ.

Antibiotikabehandling 

Behandlingsvarighet vil være avhengig av valgt legemiddel.

Anbefalt behandlingsvarighet ved bruk av standardbehandling: 7 døgn.
Behandlingsvarighet for andre alternativer, se under "Behandlingsalternativer".

Standardbehandling

 • Doksysyklin oral 100 mg x 2
Spesielle hensyn
Amming

Doksysyklin

7-dagers kur er forenlig med amming. Liten overgang til morsmelk og felling med Ca++ i melken tilsier minimal systemisk absorpsjon. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden på grunn av en teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner.

Gravid

Doksysyklin

Til og med 14. svangerskapsuke kan tetracykliner brukes etter nøye vurdering, men alternativt antibiotikum bør vurderes. Doksycyklin bør da foretrekkes på grunn av best dokumentasjonsgrunnlag. Etter 15. svangerskapsuke er tetrasykliner kontraindisert fordi tetrasyklinene inkorporeres i tannemalje (som kan føre til misfarging) og er mistenkt å påvirke beinvev hos det ufødte barnet.

Nedsatt nyrefunksjon

Doksysyklin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Behandlingsalternativer

Ved sterk soleksponering

 • Lymesyklin oral 300 mg x 2 i 10 døgn

Ved graviditet eller kontraindikasjoner mot doksysyklin/tetracykliner

 • Azitromycin oral 500 mg x 1 ladningsdose etterfulgt av Azitromycin oral 250 mg x 1 - fra dag 2, i 5 døgn totalt
Spesielle hensyn
Amming

Azitromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Azitromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet.

Nedsatt nyrefunksjon

Azitromycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ved residiverende uretritt og påvist Ureaplasma urealyticum hos menn

 • Klaritromycin oral 500 mg x 2 i 7 døgn
Spesielle hensyn
Amming

Klaritromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Klaritromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet.

Nedsatt nyrefunksjon

Klaritromycin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Betennelse i urinrøret og/eller cervix forårsaket av mikrober
 • ICPC-2: U72, X85

Symptomer og funn

Uretritt

 • Dysuri, kløe, stikking i uretra
 • All utflod fra uretra hos menn er patologisk
 • Mye gul utflod gir mistanke om gonoré

Vaginitt/cervisitt

 • Endret utflod
 • Mellomblødninger
 • Postcoital blødning
 • Ved gynekologisk undersøkelse: Purulent utflod fra mormunnsåpning, rød og lettblødende portio ved undersøkelse
 • Dersom samtidige nedre magesmerter eller ruggeømhet/palpasjonsømhet ved indre genitalia mistenkes bekkeninfeksjon (se egen anbefaling).

Supplerende undersøkelser

PCR-analyse

 • Kvinner: Pinneprøve fra cervix, vagina og periuretralt. Alternativt vaginalpinne tatt av kvinnen selv.
 • Menn: Første 10-20 ml urinporsjon tatt minst en time etter forrige vannlatning.
 • Prøve analyseres for Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium.
 • Prøve for Herpes simplex-virus kan være aktuelt ved residiverende uretritt og ved uvanlig sterk dysuri.
 • Prøve for adenovirus kan være aktuelt ved samtidig konjunktivitt og uretritt med erytem rundt urinrørsåpningen.
 • Prøve for Ureaplasma urealyticum er aktuelt ved symptomgivende residiverende uretritt hos menn med negative prøver for klamydia, mycoplasma og gonoré.

Urinstrimmelanalyse på første urinporsjon vil ofte være positiv på leukocytter.

Mikroskopi

 • Uretritt/cervisitt kan verifiseres med mikroskopi.
 • Uretritt er definert som fem eller flere leukocytter per synsfelt ved mikroskopi av utstryk fra uretra farget med metylenblått med 1000 ganger forstørrelse.

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

 • Fast partner oppfordres til å kontakte egen lege for undersøkelse og behandles i tråd med prøvesvar.
 • Ved påvist klamydia, gonorè eller Mycoplasma genitalium, se egne anbefalinger for kontaktsporing og partnerbehandling.
 • Avstå fra samleie til avsluttet behandling.

Differensialdiagnoser

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Det er vanlig å skille mellom gonoreisk og non-gonoreisk uretritt. Non-gonoreisk uretritt hos menn (NGU) og non-gonoreisk nedre genital inflammasjon hos kvinner forårsakes av klamydia eller Mycoplasma genitalium i rundt halvparten av tilfellene. I 40-60 % av tilfellene finner man ingen påviselig etiologi i standard laboratorieprøver (Moi et al., 2015). Ureaplasma urealyticum kan gi uretritt/cervisitt. Bakterien kan imidlertid også være del av normalfloraen (Moi et al., 2015), slik at test for og behandling av Ureaplasma urealyticum kun anbefales ved residiverende uretritt uten at annet etiologisk agens påvises.

Nytte av antibiotika

Uretritt og cervisitt kan progrediere og gi epididymitt eller bekkeninfeksjon med risiko for alvorlig forløp og/eller varig infertilitet dersom det ikke igangsettes rask behandling ved diagnosetidspunktet. Diagnostiske tester for vanlige agens tar noen dager å få svar på. Ved akutte plager og klinisk sannsynlig uretritt/cervisitt anbefales derfor oppstart av antibiotika før etiologisk agens er kartlagt. Dette er i tråd med europeiske retningslinjer (Horner et al., 2016).

Valg av antibiotika

Doksysyklin er det heldigste behandlingsvalget med tanke på effekt, bivirkninger og resistensutvikling ved empirisk behandling av uretritt/cervisitt (Horner et al., 2016).

Referanser 

Horner, P. J., Blee, K., Falk, L., van der Meijden, W., & Moi, H. (2016). 2016 European guideline on the management of non-gonococcal urethritis. Int J STD AIDS, 27(11), 928-37.
Moi, H., Blee, K., & Horner, P. J. (2015). Management of non-gonococcal urethritis. BMC Infect Dis, 15(1), 294.