Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika

13.04.2023Versjon 1.0

Dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Denne informasjonen er også tilgjengelig direkte under hvert legemiddel i de reviderte anbefalingene.

Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av aminoglykosider og vankomycin 

Aminoglykosider

 • Se indikasjoner og dose i de enkelte kapitlene i retningslinjen
 • Ved følgende situasjoner bør aminoglykosider unngås
  • Kjent alvorlig kronisk nyresykdom (GFR<30 ml/min)
  • Fulminant flerorgansvikt (inkludert massiv ascites)
  • Individuell vurdering ved nylig bruk av nefrotoksiske legemidler (for eksempel cisplatin)
  • Nyretransplantert
  • Myasthenia gravis
  • Graviditet
 • Første dose
  • Doseres etter vekt, oftest 6-7 mg/kg én gang i døgnet
  • Gis uavhengig av nyrefunksjon
  • Kun unntaksvis dose >600 mg. Ved BMI>25, benytt justert kroppsvekt.
  • Gentamicinkalkulator for beregning av dose (tar hensyn til justert kroppsvekt)

Se mer om aminoglykosider og fullstendig prosedyre for videre dosering, serumkonsentrasjonsmålinger og tolkninger av disse på hjemmesidene til Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.

Vankomycin

Vankomycin ladningsdose (metningsdose) kan være aktuelt, se OUS sitt kapittel i metodeboken om dosering og konsentrasjonsbestemmelse av vankomycin.