Herpes zoster ophtalmicus (helvetesild)

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Ved mistanke om begynnende herpes zoster ophthalmicus er rask start av behandling viktig. Primærlege bør umiddelbart administrere behandling. Ta kontakt med øyelege for avtale om kontroll.

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet: 7 døgn

Standardbehandling

  • Valaciklovir oral 1 g x 3
Spesielle hensyn
Amming

Valaciklovir

Kan brukes. Overgang til morsmelk er liten.

Gravid

Valaciklovir

Kan brukes. Prospektive studier av gravide eksponert i 1. trimester har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter på fosteret.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

  • Infeksjon i eller rundt øyet
  • ICPC-2: F73

Symptomer og funn

  • brennende følelse i hud
  • rubor
  • etter hvert vesikler i hud
  • affeksjonen respekterer den vertikale midtlinje, svarende til innervasjonsområdet til første gren av Nervus trigeminus (pannen, øyet og nesen).

Supplerende undersøkelser

  • Ved usikker diagnose bør det tas penselprøve fra vesikkelvæske for varicella-zoster-virus DNA undersøkelse (PCR).

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Herpes zoster ophthalmicus forårsakes av reaktivering av varicella-zoster virus i trigeminusnervens første gren.

Nytte av behandlingen

Ubehandlet kan herpes zoster ophthalmicus gi varig synstap, og rask igangsetting av behandling er nødvendig. Både aciklovir og valaciklovir er godkjente virkestoff for herpes zoster. Valaciklovir har bedre biotilgjengelighet og jevnere plasmakonsentrasjon (Schuster et al., 2016), og det er grunn til å tro at denne kan være et gunstigere valg, selv om det ikke foreligger entydig dokumentasjon på dette (Schuster et al., 2016). Dette er i tråd med norsk behandlingstradisjon (SeSyn, 2021, fri tilgang forutsatt registrering).

Referanser 

Schuster, A. K., Harder, B. C., Schlichtenbrede, F. C., Jarczok, M. N., & Tesarz, J. (2016). Valacyclovir versus acyclovir for the treatment of herpes zoster ophthalmicus in immunocompetent patients. Cochrane Database Syst Rev, 11(11), CD011503.
Sesyn (2021). Elektronisk versjon av Ullevåls "Metodebok for øyesykdommer". [nettdokument]. Hentet 22. oktober 2021 fra http://sesyn.no/index.php/kornea/104-herpes-keratitt