Keratitt, endoftalmitt og orbital cellulitt

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Ved mistanke om keratitt, endoftalmitt, eller orbital cellulitt/orbital flegmone bør det konfereres med øyelege. Ved disse infeksjonene er rask oppstart av riktig behandling avgjørende for et godt behandlingsresultat.

Behandlingen utføres på sykehus eller i samarbeid med øyelege.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Infeksjon i eller rundt øyet
 • ICPC-2: F73

Symptomer og funn

 • Keratitt
  • lysskyhet
  • tåreflod
  • perikorneal eller blandet injeksjon
  • fargeopptak i kornea
  • ofte nedsatt syn
 • Orbital cellulitt/orbital flegmone
  • infeksjon av bløtdelene i orbita utenfor øyeeplet
  • affeksjon bak septum orbicularis gir eksoftalmus med utstående øye og bevegelsesinnskrenking
 • Endoftalmitt
  • infeksjon i indre øye
  • raskt progredierende synsreduksjon og ofte ømt øye
  • rødt øye
  • uklare medier
  • nedsatt visus
  • mistanke om endolftamitt krever umiddelbar kontakt med vakthavende øyelege på nærmeste øyeavdeling.

Supplerende undersøkelser

 • CRP kan være aktuelt ved mistanke om celulitt.
 • Ved keratitt er prøvetaking ikke nødvendig ved liten hvit prikk < 1mm uten ulcus og relativt fredelig bilde. Det bør alltid tas prøver ved lesjon > 1mm og ulcus. Prøvetaking utføres av øyelege.

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Nytte av behandlingen

Keratitt, endoftalmitt og orbital cellulitt kan gi alvorlige komplikasjoner, og tilstandene krever rask behandling i spesialisthelsetjenesten.

Referanser 

Sesyn (2021). Elektronisk versjon av Ullevåls "Metodebok for øyesykdommer". [nettdokument]. Hentet 22. oktober 2021 fra http://sesyn.no/index.php/kornea/104-herpes-keratitt