Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

CK-MB, P

02.03.2022Versjon 2.0

Bakgrunn 

Se omtalen av CK, P.

Indikasjoner 

Som supplement til troponiner ved mistanke om akutt hjerteinfarkt. Spesielt aktuell ved  mistanke om reinfarkt, siden CK-MB normaliseres raskere enn troponiner.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Bruk minimal stase, unngå bruk av muskelpumpen og unngå hemolyse. Prøven må beskyttes mot lys. Kan oppbevares 2 døgn i romtemperatur.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe µg/L Ref.
0 -< 6 år, jenter 1,44 - 6,05 1
0 -< 6 år, gutter 1,51 - 9,39 1
6 - < 13 år, jenter 0,88 - 4,37 1
6 - < 13 år, gutter 1,26 - 5,56 1
13 - < 19 år, jenter 0,47 - 2,04 1
13 - < 19 år, gutter 0,70 - 4,59 1
> 18 år < 5,0

 

Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.
Det er ingen kjønnsforskjeller hos voksne.

Tolkning 

Kun høye verdier har klinisk betydning.

 

Ved ukomplisert akutt hjerteinfarkt sees økning av CK-MB hos halvparten av pasientene etter 4-6 timer og hos nesten alle etter 10 timer, med maksimal verdi etter omkring 10-20 timer og normalisering i løpet av 2-3 døgn etter smertedebut. Maksimalverdien er positivt korrelert til størrelsen av infarktet og graden av revaskularisering. Gjennomsnittlig maksimalverdi er 10-25 ganger øvre referansegrense.

 

Høye verdier kan også sees etter hjertekirurgi, ved akutt myokarditt og kardiomyopati og ved store muskelskader, for eksempel ved rhabdomyolyse. Ved disse tilstandene sees ikke det forløpet av CK-MB som er typisk for hjerteinfarkt. Enkelte pasienter med kronisk nyresvikt har konstant litt høye verdier, selv om det ikke er tegn til akutt myokardskade. Kan også være forøket ved primær muskelsykdom, eller ved intensiv fysisk trening.

 

CK-MB bør vurderes i forhold til samtidig målt total-CK. Ratio CK-MB (µg/L) / CK (U/L) er hos friske og ved skjelettmuskelskader vanligvis mindre enn 0,03-0,06.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 5,0 % ved 15 µg/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 18 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 19 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

For laboratoriet 

Pediatriske referanseområder er basert på måling av CK-MB med Beckman Dxl