Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

FSH, P

18.08.2023Versjon 2.4

Bakgrunn 

Follikelstimulerende hormon (FSH) er et gonadestimulerende hormon som produseres i hypofyseforlappen. Hos kvinner stimulerer FSH granulosacellene i ovarienes follikler til proliferasjon og produksjon av kjønnshormonet østradiol. Hos menn stimulerer FSH sammen med testosteron utviklingen av spermier.

Indikasjoner 

Mistanke om sviktende gonadefunksjon. Menstruasjonsforstyrrelser. Tidlig, sen eller manglende pubertetsutvikling. Påvisning av inntrådt klimakterium. Utredning av oligo/azoospermi. Diagnostikk av sykdommer i hypothalamus-hypofyse-gonadesystemet.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Hos kvinner i fertil alder må prøvetakingstidspunktet sees i relasjon til dato for siste menstruasjon. Prøven bør tas 2-5 dager etter første blødningsdag.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel.

Veiledende referanseområder 

Jenter/kvinner IE/L Ref.
1 - 7 dager: 0,1-3,4 1
8 - 15 dager: 0,1-1,0 1
16 dager - 10 år: 0,3 - 6,5 1
11 år: 0,4 - 9,0 1
12-49 år (fertil alder)
Follikelfase: 2,8 - 11 2
Midtsyklisk: 5,8 - 21 2
Lutealfase: 1,2 - 9,0 2
≥ 50 år (postmenopausalt): 22 - 150 2

 

Gutter/menn IE/L Ref.
1 – 7 dager: 0,1 - 3,0 1
8 - 15 dager: 0,2 - 1,4 1
16 dager - 10 år: 0,1 - 4,7 1
11 år: 0,4 - 8,9 1
≥ 12 år: 0,7 - 11 2

 

Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

 

Barn har meget lave konsentrasjoner av FSH i blodet. I puberteten stiger konsentrasjonen til voksent nivå. FSH frigjøres i pulser slik at konsentrasjonen fluktuerer gjennom døgnet. Hos kvinner i fertil alder varierer konsentrasjonen i løpet av menstruasjonssyklusen. Den høyeste konsentrasjonen påvises like før ovulasjonen og kalles «midtsyklustoppen». FSH-konsentrasjonen stiger perimenopausalt, som et resultat av den sviktende ovariefunksjonen, og er forhøyet i flere tiår etter menopause. Økningen i FSH er større enn økningen i LH. I høy alder synker verdiene noe igjen, men de ligger som regel innen referanseområdet. I graviditeten er konsentrasjonen meget lav. Ca. 2 uker etter fødselen påvises konsentrasjoner svarende til nivået i follikelfasen. Hos voksne menn svarer konsentrasjonen omtrent til basalnivået hos fertile kvinner.

Tolkning 

Analysesvarene må sees i sammenheng med pasientens alder, kjønn og menstruasjonsfase. Som regel bør FSH vurderes sammen med LH, P og Østradiol, P hos kvinner og sammen med LH, P og Testosteron, P hos menn.

 

Høye verdier sees ved primær gonadesvikt. Menn med manglende sædcelleproduksjon kan ha isolert forhøyet FSH dersom bare det germinative epitel er skadet. Ved azoospermi ligger FSH oftest i øvre del av, eller opp til to ganger øvre referanseområde. Høy FSH kan også sees ved pubertas praecox av hypothalamisk årsak.

 

Lave verdier (ev. ikke målbare verdier) med samtidig lav østradiol hos kvinner og lav testosteron hos menn gir mistanke om sykdommer eller skader i hypothalamus eller hypofysen. Det samme kan observeres ved forstyrrelser i hypothalamusfunksjonen pga. anorexia nervosa, treningsindusert amenoré, betydelig stress eller alvorlig sykdom. Det sees også ved bruk av opiater, p-piller, suprafysiologiske doser testosteron og anabole steroider. Ved pseudopubertas praecox forårsaket av svulster eller hyperplasi av binyrene vil FSH-konsentrasjonen ofte være lav.

Analytisk og biologisk variasjon 

Total analytisk variasjon:

7 % i lavt måleområde (4,7 IE/L)

7 % i midlere måleområde (37 IE/L)

3
Intraindividuell biologisk variasjon: 12,4 % 4
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 14 %

Referanser 

  1. Elmlinger, Martin W., Kühnel, Werner and Ranke, Michael B.. "Reference Ranges for Serum Concentrations of Lutropin (LH), Follitropin (FSH), Estradiol (E2), Prolactin, Progesterone, Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG), Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEAS), Cortisol and Ferritin in Neonates, Children and Young Adults" , vol. 40, no. 11, 2002, pp. 1151-1160. https://doi.org/10.1515/cclm.2002.202
  2. Referanseområde fra Hormonlaboratoriet, OUS, 2023 (Siemens / Immulite 2000 xpi).
  3. Tall for analytisk variasjon er hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS. 2023
  4. Tall for intraindividuell biologisk variasjon er hentet fra EFLM Biological Variation