Analyser

Dyrkning av sårsekret

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om sårinfeksjon, særlig i situasjoner hvor det er aktuelt med systemisk antibiotikabehandling.

  • Infiserte operasjonssår
  • Diabetiske fotsår
  • Infeksjon hos immunkompromiterte
  • Nekrotiserende fasciitt
  • Traumatiske sår
  • Brannskader og bittsår

Viktig:

  • Det er ikke indisert å ta prøver fra kroniske sår uten infeksjonsmistanke
  • Ved mistanke om infeksjon med høypatogene mikrober (klasse 3 mikrober - meloidose, brucella, difteri, tuberculose), eventuelt multiresistente bakterier, må dette opplyses om på rekvisisjonen

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Angi type sår på rekvisisjonen. Kun dype sår undersøkes med anaerob dyrkning.

Prøvetaking og behandling 

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

Negative prøver: Vanligvis 2 dager.
Positive prøver: Vanligvis 2-5 dager.

 

Soppdyrkning: MInimum 7 dager.

Tolkning 

  • I prøver fra lokalisasjoner som normalt er sterile, rapporteres som hovedregel alle funn
  • I prøver tatt fra områder som inneholder normalflora eller prøver fra områder som kommuniserer med slike områder, rapporters som hovedregel bare funn som vurderes som patogene eller mulig patogene

Merknader 

Bakteriell kontaminasjon av prøvematerialet kan gi falskt positivt resultat.

En rekke bakterier kan kolonisere kroniske sår uten å gi opphav til infeksjon. Det anbefales derfor kun å ta prøve fra sår som er klinisk infiserte.

Lang transporttid til laboratoriet kan gi falskt negativt resultat.