Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Epstein-Barr virus EBNA antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Veselka Dimova, Grete Kro BirkelandGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose der heterofile antistoffer ikke påvises
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon
  • Immunstatusundersøkelse hos donor og mottager før transplantasjon
  • Immunstatusundersøkelser hos andre pasienter som skal utsettes for immunsuppresjon

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma

Prøvevolum: 500 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Liaison XL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for serologi, OUS Ullevål
  • Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-5 virkedager.

Merknader 

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.