Celler og vev (i henhold til Forskrift om håndtering av humane celler og vev)

10.04.2024Versjon 1.4

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev - rutiner ved innsending av materiale til infeksjonstesting før bruk av celler og/eller vev til pasienter 

I henhold til celler- og vevforskriften (FOR-2015-12-07-1430 Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev) skal donor av celler og vev undersøkes med henblikk på ulike infeksjonsparametere for å redusere mulighet for smitteoverføring til mottager.

For å sikre at denne rutinen følges er det essensielt at rekvirent kjenner til at:

  • Alle prøver fra donorer av celler og vev som skal testes, skal være merket på korrekt måte for å sikre identifikasjon av donor og ha opplysninger om tidspunkt og sted for prøveuttak. Se utfylling av rekvisisjon/e-rekvirering under Generelt om rekvirering, prøvetaking og forsendelse.
  • De fleste celler og vevanalysene kan rekvireres elektronisk i elektronisk pasientjournal. Noen laboratorier har analysepakker, og riktig pakke velges da ut fra formålet med donasjonen. For rekvirenter som ikke har tilgang til e-rekvirering skal papirrekvisisjoner benyttes.
  • I papirrekvisisjonens skal det fremkomme at prøven kommer inn under celler og vevforskriften.
  • Ved innsending av serum må tilstrekkelig mengde innsendes. Vi anbefaler minst 2 ml serum.
  • Det må opplyses hvorvidt donor har fått tilført blod, blodbestandel eller kolloider siste 48 timer før prøvetaking eller donors død, eller om det er tilført krystalloider i løpet av den siste timen før blodprøvetaking eller donors død.

 

Obligatoriske laboratorieundersøkelser for donorer av celler og vev:


Andre laboratorieundersøkelser som kan være aktuelle, dersom de donerte celler og vevs egenskaper gjør at dette er aktuelt: