Collateralligament - Medial ruptur (MCL)

17.12.2022Versjon 2.7Forfatter: Berte Bøe og Andreas Persson

Definisjon 

Med dette mener vi MCL, dype og overfladiske posteromediale hjørnet, overfladiske MCL, dybe MCL og Posterior Oblique ligament (POL).

Klinikk 

Vanligvis et valgus/rotasjons traume. Smerter medialt og posteromedialt. Kan ha ekstensjons problemer.

Diagnostikk 

Valgusstress test på 0 og 30 grader flektert kne, sammenligne med friskt kne.

 

Tradisjonell inndeling (åpning vurdert klinisk):

 • Grad I: < 5 mm åpning
 • Grad II: 5-10 mm åpning
 • Grad III: >10 mm åpning

 

Ved instabilitet på strakt kne: korsbåndskade og/eller POL skade. Instabilitet på strakt kne skal eventuelt opereres akutt. Ved større mediale skader som også involverer det posteromediale hjørne, kan pasienten ha en positiv anteromedial og en posteromedial skuffestest. I slike tilfeller kan PCL også være skadet. Vær obs på at dette kan ligne en posterolateral skade fordi pasienten vil kunne ha en positiv dial test.

 

Rtg ofte negativ men obs for Stieda-Pelligrini lesjon (benet avulsjon sv.t. prox MCL feste på femur). Obs på samtidig ACL skade.

 

Ortopeden kan, ved tvil, utføre en stresstest pä rtg der kneet holdes 30 grader flektert og kneet stresses i valgus med frisk side til sammenligning. Leddet vil da åpne seg medialt. > 3.2 mm sideforskjell tyder pä en grad III MCL skade.

 

MR kan vise ødem, avulsjon (benet og periost), wave sign distalt, ev diskontinuitet. Vær obs på en distal ruptur av MCL (Stener lesjon) som ofte ikke gror- høyner indikasjonen for kirurgi.

Behandling 

Viktig å oppnå full ekstensjon så fort som mulig

 • Grad I: ICE, ev krykker noen dager som smerte-behandling.
 • Grad II: ICE, krykker, ev ortose i 6 uker med fri ROM. Belastning til smerte grensen
 • Grad III: ICE, krykker, ortose hele døgnet i 6 uker med fri ROM. Delbelastning. Revurdering etter 6-8 uker med tanke på kirurgi.

 

Akutt operasjon er i dag mer aktuelt enn tidligere.

 • Stor medial instabilitet (stressrtg >3.2 mm sideforskjell) og benet avulsjon fra proksimale feste på femur (Stiada lesjon) bør opereres innen 2 uker. MCL lesjonene repareres og man bruker oftest en forsterkning med hamstringssene.
 • Distale skader gror dårlig pga ligamentet ikke har kontakt med bein og bør opereres innen 2 uker. Fikseres med 2-3 anker distalt.
 • Ortose med fri ROM i 6 uker PO.
 • Viktig med fleksjon til > 90 grader på operasjonsbordet og tidlig mobilisering hos fysio for ä unngå artrofibrose.

 

Ved kronisk grad II-III med medial instabilitet gjøres MCL ”augmentation repair”/rekonstruksjon med semi-T, ev allograft. Ortose hele døgnet 0-6 uker PO, 6-12 uker PO ortose til bruk under belastning.

Kontroll 

Konservativ behandling

Rehabilitering m fysio etter 1-2 uker etter skaden for å hindre artrofibrose. Ortose beholdes i 6 uker ved grad II eller III. Ortose ved pivoterende idretter i minst 3 mndr.

 

Operativ behandling

Pasienten kontrolleres etter 2 og 6 uker ved fysio og 12 uker ved ortoped. Deretter individuelt.

Referanser 

 1. Injuries to the medial collatral ligament and associated medial structures of the knee.
 2. Wijdicks CA, Griffith CJ, Johansen S, Engebretsen L, LaPrade RF. J Bone Joint Surg Am. 2010 May;92(5):1266-80. Review.
 3. Stress radiographs for the diagnosis of knee ligament injuries. A systematic review. James Ev, Williams B, Laprade RF. Clin Orthop Rel Res 2014 sept 472(9) 2644-47
 4. Surgical technique: Development of a medial knee reconstruction. Robert Laprade, Coen Wijdicks. Clin Ortop Rel Res 2012 Marc 470 (3): 806-814.
 5. Moatshe G, Vap AR, Getgood A, LaPrade RF, Engebretsen L. Medial-Sided Injuries in the Multiple Ligament Knee Injury. J Knee Surg. 2020 May;33(5):431-439.
 6. Crawford MD, Kennedy MI, Bernholt DL, DePhillipo NN, LaPrade RF. Combined Posterior Cruciate Ligament and Superficial Medial Collateral Ligament Knee Reconstruction: Avoiding Tunnel Convergence. Arthrosc Tech. 2019 Jul 30;8(8):e929-e933.