Analyser

HTLV-1/2 antistoff

  Sendeprøve: Oslo Universitetssykehus, Ullevål
04.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Nekro-organdonasjon, men ikke ved levende organdonasjon, med mindre donor er fra et område med høy prevalens (Japan, Sør-Amerika)
  • Testing kan også være aktuelt hos pasienter med T-celleleukemi som har oppholdt seg i endemiske områder

HTLV-I og -II overføres først og fremst med infiserte hvite blodlegemer i blod og blodprodukter.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

OUS - Ullevål

 

Rekvisisjon

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.