Analyser

Toxoplasma gondii IgA

  Sendeprøve: OUS - Rikshospitalet
23.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Serologisk diagnostikk av nyfødte ved spørsmål om intrauterin toxoplasmainfeksjon

 

Toxoplasma gondii IgM, Toxoplasma gondii IgG bør rekvireres sammen med IgA.

 

Se Toxoplasma gondii.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma (inkudert serum eller plasma fra navlestrengsblod).

Minimum 20 μL.

Undersøkelsesprinsipp 

Manuell immunenzymatisk analyse (EIA).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet, er norsk referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk og utfører alternativ toxoplasma IgG analyse, IgA og aviditet

 

Undersøkelse ved Rikshospitalet er indisert

  • ved usikkert resultat i primærlaboratoriets IgG analyse
  • som ledd toxoplasma referanseundersøkelse ved påvist IgM hos gravide

 

Leger ved laboratoriet i HMR vil plukke ut tilfellene som bør undersøkes ved ref.lab, og sørge for at disse blir videresendt.

 

Rekvisisjon

Svar 

Negativ / Gråsone / Svak positiv /Positiv.

Prøveresultatene angis i % - verdi av cut-off verdi for positive, svake positive og gråsone.

Svartid 

1 - 8 dager.

Tolkning 

Samlede resultater av IgA, IgM og IgG analyse, evt øvrige funn fra den nyfødte samt mors infeksjonsstatus vurderes av lege. Videre oppfølging anbefales dersom intrauterin toxoplasmasmitte er mulig eller sannsynlig.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.