Hemofiltrasjon: Citrat antikoagulering

12.05.2017Versjon 1.1

Indikasjoner 

Ved stor fare for blødning eller ved pågående blødning kan antikoagulering med citrat være å foretrekke fremfor CVVH uten heparin (forlenger filterets levetid).

 

Ionisert Ca (i-Ca) er nødvendig for normal koagulasjon. Citrat binder fritt calcium, og ved i-Ca < 0,2 mmol/l stoppes normal koagulasjon. Tilførsel av citrat til den extracorporale sirkel til et citratnivå på ≈ 3 mmol/l gir vanligvis en adekvat antikoagulasjon. Mengden citrat som må tilføres er derfor avhengig av blod-flow.

 

Tilførsel skjer vha pre-blodpumpe helt proksimalt i sirkelen (se figur under) og fungerer som pre-dilusjon. 30-60% av citrakomplekset blir filtrert/dialysert. På slutten av sirkelen (distalt) tilføres CaCl i returblodet for å gjenopprette normal koagulasjon. Disse innstillingene justeres automatisk i Prismaflex etter nivå for kompensering. Derved oppnår vi en regional antikoagulasjon uten generell påvirkning.

 

Effekt av regional antikoagulering gjøres ved å måle i-Ca postfilter som skal ligge på 0,25-0,5 mmol/l. Dette gjøres etter start (15 min) og minst hver 6. time.

 

CaCl 1 mmol/ml gies i treveiskran i returslangen før kateteret, og kontroll av riktig dose gjøres ved å måle i-Ca i en arteriell blodgass. Denne skal være 1,1 - 1,3 mmol/l. Hvis pasienten før start av CVVH med citrat er hypocalcemisk

må denne korrigeres før start.

 

Dialysevæsken må være calciumfri, ellers reverseres effekten av citrat. Vi bruker Prism0cal B22.

 

Filtratvæske (PhoXilium) gitt post-filter har også noe mindre calcium enn Prismasol. Denne må ikke brukes pre-filter av samme grunn som nevnt over.

 

Innstillinger ved CVVHD/F 

Citratoppsett hos en 75 kg pasient

Vanlige innstillinger ved CVVHD/F med citrat

CVVH med citrat/Calcium: HUS rutine
  Vekt kg 50-9 60-9 70-9 89-9 90-100 >100
Forordninger  
Blodflow ml/min 100 100 120 120 140 140

Prismocitrat 18/0

ml/t 1000 1000 1200 1200 1400 1400

Prism0cal B22

ml/t 400  600 700 800 900 1000

PhoXilium

ml/t 250 500 550 800 850 1100

Pasienttrekk

ml/t Avhengig av klinikk og volumstatus
               

Citratdose

mmol/l 3 3 3 3 3 3

Calciumkompensasjon

  100%
               

Ultrafiltrasjonsdose

  Minimum 20 helst 25 ml/kg/time

Vanlige korreksjoner  

Vanlige korreksjoner under behandling

  • PF-iCA lav: reduser citratdose med 0,5 mmol av gangen
  • Ved for høy PF-iCa: øk citratdosen med 0,5 mmol av gangen
  • Ved for lav iCa (pasient) økes CaCl kompensering med 5-10%
  • Hvis iCa < 0,8 gies bolusdose med CaCl 2,5 mmol i tillegg til økt kompensering
  • Ved for høy iCa reduseres calciumkompensering med 5-10%