Analyser

Rubellavirus IgM

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om aktuell rubella-infeksjon. Bør rekvireres sammen med Rubellavirus IgG.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Svar 

Negativ / Positiv

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Gråsone og positive prøvesvar tolkes og kommenteres av lege.

Merknader 

Rubella (røde hunder) er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.