Til reversering av høy INR ved warfarinbehandling

11.05.2022Versjon 0.2Forfatter: Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan, Inger Haug, Per Morten Sandset

Medikamenter 

Protrombinkomplekskonsentrat – PCC (Octaplex®, Confidex®, Prothromplex®)

Vitamin K1 (Konakion®)

Indikasjon og dosering 

Protrombinkomplekskonsentrat (PCC) (Octaplex®, Confidex®, Prothromplex®)

Indikasjon:

Traumepasient som innlegges med pågående blødning og transfusjonbehov og/eller intrakraniell blødning under pågående warfarinbehandling og verifisert INR > 1,5.

Utblanding:

Pulver blandes i 20 ml medfølgende injeksjonsvæske og administreres IV med hastighet inntil 2 ml/min.

Dosering:

Voksen: 30 IE/kg, se nedenstående tabell

Barn: Erfaring mangler

 

Vekt, kg

INR 1,5–2

2 < INR ≤ 3

INR > 3

Gi ytterligere ved utilstrekkelig effekt

40–60

500 IE

1000 IE

1500 IE

500 IE

61–90

1000 IE

1500 IE

2000 IE

1000 IE

> 90

1500 IE

2000 IE

2500 IE

1000 IE

Dosering PCC – Protrombinkompleksenheter.

(Ref; www.ssth.se ”Hemostas vid allvarlig blödning”, 2019)

Kommentar:

INR-kontroll før og etter behandling. Dersom pasienten har mekanisk hjerteventil, må indikasjon for PCC vurderes versus risiko for ventiltrombose, det vil si man må gjøre en risikoavveining. NB: husk at det erfaringsmessig er relativt lav risiko for ventiltrombose ved mekanisk aortaventil, høyere risiko ved mekaniske mitralventil.

Vitamin K1, 10 mg/ml (Konakion®)

Indikasjon:

Traumepasient som innlegges med pågående blødning og transfusjonbehov og/eller intrakraniell blødning under pågående warfarinbehandling og verifisert INR > 1,5. Gis som tillegg til dosering av PCC.

Utblanding:

Gis IV, konsentrert løsning, på minst 30 sek.

Dosering:

Voksen: 5 mg IV

Barn: Erfaring mangler

Kommentar:

Som for Protrombinkomplekskonsentrat (PCC).