Prosedyre Trygg Kirurgi

05.01.2023Versjon 0.1Godkjent av: Kjetil Nerhus (Klinikksjef)Godkjent dato: 2023-01-06

Hensikt og omfang  

Økt trygghet ved gjennomføring av kirurgiske inngrep.

Ansvar og målgruppe  

Kirurger, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere

Handlinger  

Ved gjennomføring av tryggkirurgi brukes sjekkliste F.17. 13-01 «Sjekkliste for Trygg Kirurgi». Sjekklisten anvendes ved 3 tidspunkter i

operasjonsforløpet.

 

  1. Ved preoperative forberedelser: anestesisykepleier leser opp punktene under «Forberedelse», som besvares av de tilstedeværende.
  2. Umiddelbart før operasjonsstart: anestesi sykepleier leser opp pasientens navn og fortsetter med de andre punktene under «time-out». Kirurg, operasjonssykepleier, anestesisykepleier bekrefter/besvarer spørsmålene. Alt utstyr skal være sjekket og klart til bruk, kirurgen skal være klar til å begynne å opererere før en begynner med «time-out»
  3. Ved inngrepets avslutning: anestesisykepleier leser opp punktene under «Avslutning». Kirurg, operasjonssykepleier, anestesisykepleier bekrefter/besvarer spørsmålene.

 

Anestesisykepleier krysser av i DIPS for at Trygg Kirurgi er gjennomført.

Kontroll 

Det tas ut månedlige rapporter på i hvor stor grad Trygg Kirurgi er gjennomført.

Referanser 

F17.14-03