Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Meningitt og encefalitt hurtigtest

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.11.2023Versjon 1.4Forfatter: Andreas Lind, Else Quist-PaulsenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Spinalvæske fra pasient med meningitt- og/eller encefalittsymptomer < 3-5 dagers varighet, der svaret forventes å kunne få behandlingsmessige konsekvenser.

  • Vakthavende mikrobiolog avgjør i hvert tilfelle om hurtigtest (multipleks-undersøkelse) skal utføres basert på foreliggende klinisk informasjon og øvrige spinalvæskefunn
  • Ved indikasjon bør lege ta direkte kontakt, samt sørge for rask prøvelevering
  • Angi direktetelefon/callingnummer for utsvaring

Prøvemateriale 

Spinalvæske.

Minimum 200 µL.

Oppbevaring og forsendelse 

  • Ullevål: Leveres direkte og så raskt som mulig til Avdeling for Mikrobiologi Ullevål.
  • Rikshospitalet: Leveres direkte og så raskt som mulig til Enhet for bakteriologi, Rikshospitalet for analysering i laboratoriets åpningstid (må være mottatt senest 1,5 t før stengetid).

Undersøkelsesprinsipp 

Kassettbasert multipleks polymerasekjedereaksjon (PCR).

Følgende 15 agens kan påvises i spinalvæske i løpet av 70 min:

  • CMV, Enterovirus, HSV-1, HSV-2 og HHV-6, Human parechovirus, VZV
  • Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae
  • Cryptococcus neoformans/gattii

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist (for hvert enkelt agens).

Svartid 

Ca 1,5-2 timer fra prøven er mottatt.

Merknader 

Ved mistanke om kryptokokkmeningitt bør primært Kryptokokk antigen rekvireres, og kryptokokkantigentest må alltid utføres når kryptokokk DNA ikke påvises hos pasient med klinisk mistanke om kryptokokkmeningitt.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.