Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Meningitt og encefalitt hurtigtest

18.07.2021Versjon 1.0Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Spinalvæske fra pasient med meningitt- og/eller encefalittsymptomer < 3-5 dagers varighet, der svaret forventes å kunne få behandlingsmessige konsekvenser.

 

  • Vakthavende mikrobiolog avgjør i hvert tilfelle om hurtigtest (multipleks-undersøkelse) skal utføres basert på foreliggende klinisk informasjon og øvrige spinalvæskefunn
  • Ved indikasjon bør lege ta direkte kontakt, samt sørge for rask prøvelevering
  • Angi direktetelefon/callingnummer for utsvaring

Prøvemateriale 

Spinalvæske.

Minimum 200 µL.

Oppbevaring og forsendelse 

Leveres direkte og så raskt som mulig til Avdeling for Mikrobiologi Ullevål.

Prøver fra pasienter på Rikshospitalet kan leveres til Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet for analysering i laboratoriets åpningstid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kassettbasert multipleks polymerasekjedereaksjon (PCR).

Følgende 15 agens kan påvises i spinalvæske i løpet av 70 min:

  • CMV, Enterovirus, HSV-1, HSV-2 og HHV-6, Human parechovirus, VZV
  • Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae
  • Cryptococcus gattii, Cryptococcus neoformans

Utførende laboratorium 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål.

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Rilshospitalet, enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (VIM)

Svar 

Påvist/Ikke påvist (for hvert enklelt agens).

Svartid 

Ca 1,5-2 timer fra prøven er mottatt.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.