Legionella

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Legionella-infeksjon:
Legionellapneumoni (Legionærsykdom) forårsakes hyppigst av Legionella pneumophila serogruppe 1. Sjeldnere kan L. pneumophila serogruppe 4, 6 eventuelt andre serogrupper være opphav til legionellapneumoni. Hos immunsupprimerte pasienter kan også andre Legionella-arter være årsak til pneumoni, bla. L. micdadei, L. dumoffii og L. longbeachae.   

Pontiacfeber er en mildere, influnsaliknende sykdom som forårsakes av Legionalla species.

Prøvemateriale 

Nedre luftveisprøver til dyrkning og PCR-undersøkelse:

Bronkial skyllevæskeIndusert sputumEkspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier; f.eks. pleuravæske, lungeautopsi.

 

Urin (Urin uten tilsetningBorsyreurin) til påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1 antigen.

 

Serum til Legionella-serologi.

Analyser 

Nedre luftveisprøve til:

Legionella DNA (PCR-undersøkelse)

Legionella dyrkning

 

Urin til:

L. pneumophila serogruppe 1 antigen

 

Serum til:

Legionella-serologi (Sendeprøve til Stavanger universitetssykehus)

Tolkning 

 Legionella DNA og Legionella dyrkning:

 • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
 • Pontiac-feber er en influensaliknende febersykdom uten pneumoni
 • Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske. Andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer      
 • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon
 • De resterende tilfellene er særlig knyttet til L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii og L. longbeachae
 • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

 

 Legionella antigen (urin):

 • Positiv test indikerer infeksjon med Legionella pneumophila serogruppe 1.
 • Testen vil være negativ ved infeksjon med andre serogrupper av L. pneumophila og ved infeksjon med andre Legionella-arter
 • Et negativt svar utelukker derfor ikke legionellainfeksjon.

 

Legionella serologi:

 • Serologi har ingen plass i diagnostikk ved akutt legionellapneumoni, men kan være nyttig bl a ved kartlegging av utbrudd med L. pneumophila. Serologisk undersøkelse bør alltid baseres på titerstigning i serumpar. Som ved annen serologi kan uspesifikke reaksjoner forekomme. Antistoffresponsen (titerstigning) kan ta lang tid (ca 3-6 uker).

 

Merknader 

Funn av bakterier innen slekten Legionella er nominativt meldepliktig til MSIS.

 

Legionella antigentest (urin, hurtigtest):

 • Merk at testen kun påviser antigen fra Legionella pneumophila serogruppe 1. De viktigste serogruppene av Legionella pneumophila som gir sykdom er serogruppe 1 (ca 80%), dernest serogruppe 4 og 6.
 • Utskillelse av antigen kan persistere i opptil ett år etter infeksjon med Legionella pneumophila serogruppe 1. 
 • Legionellainfeksjon vil ikke kunne utelukkes på basis av en negativ urinantigentest alene. Det bør sendes nedre luftveismateriale til Legionella DNA og Legionella dyrkning.