Analyser

Helicobacter pylori antigen i fæces

16.09.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetakning 

  • Utredning av dyspepsi hvor det er mistanke om ulcus pepticum (ulcus duodeni, ulcus ventriculi) eller annen ventrikkelsykdom.
  • Oppfølgning etter antibakteriell behandling av ulcus pepticum – spesielt ved vedvarende symptomer

Prøvemateriale 

Fæcesprøve på avføringsglass med skje, se Fæcesprøver

Analysemetode 

Antigenpåvisning med lateral flow assay

Utførende laboratorium 

Ålesund

Molde