Analyser

Treponema pallidum antistoff

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA Plasma.

Minimum 160 µL.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Ved reaktivitet settes det opp supplerende tester.

Svartid 

1-7 virkedager.

Tolkning 

Reaktive resultater i screeningtest vurderes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de supplerende analysene.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.