Analyser

Treponema pallidum antistoff (syfilis)

29.05.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

En av følgende

 

Minimum 160 µL.

Svar 

  • Negativ
  • Gråsone
  • Positiv

 

Ved reaktivitet settes det opp supplerende tester.

Svartid 

1–7 virkedager.

Tolkning 

Reaktive resultater i screeningtest vurderes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de supplerende analysene.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.