Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Clostridioides difficile dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Karianne Wiger Gammelsrud, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

  • Fæcesprøver (uten tilsetning)
  • Tarmbiopsi
  • Bakterieisolat (fra annet laboratorium)

Rekvirering  

Rekvireres av laboratoriet på grunnlag av påvist Clostridium difficile toksingen i fæces.

 

Kan under spesielle omstendigheter rekvireres av kliniker, men kun etter avtale med laboratoriet og/eller Avdeling for smittevern.

Oppbevaring og forsendelse 

Eksterne laboratorier kan sende renkultur av Clostridium difficile (bakterieisolat) på transportmedium til videre undersøkelser i laboratoriet.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning under anaerobe forhold på selektive vekstmedier.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Vekst/Ingen vekst.

Svartid 

3-5 dager.

Merknader 

Ved vekst av Clostridium difficile blir stammen lagret i avdelingens stammearkiv.

Hensikten med dyrkning er i de aller fleste tilfelle å utføre Clostridium difficile ribotyping.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.