Hamstringseneruptur - Proksimal

22.09.2021Versjon 1.6Forfatter: Anne-Mari Rosenlund og Frede Frihagen

Klinikk 

Oftest hyperfleksjon i hofte på ekstendert kne ("ufrivillig spagat"). Akutte smerter og pasienten hører/merker ofte et smell bak i låret. Nedsatt kraft og sviktsymptomer ved trappegang, spesielt nedover. Kan være palpabel defekt ved utspringet på tuber ischii med smerter og hevelse med blårød misfarging distalt for denne. Nedsatt kraft og tensjon distalt i hamstring ved testing av kraft med pasienten i ryggleie og benet i 90°- 90° (be pasienten flektere kneet). Test knefleksjon i mageleie. Oftest nesten ingen kraft ved isometrisk test ved 0-20°, men noe kraft ved test på 90° bøy. Det siste skyldes at biceps har to utspring, og utspringet fra femur oftest ikke er affisert. Nervesmerter, oftest i form av brennende/murrende smerter baktil på låret, sjeldnere i form av klassisk isjialgi.

Diagnostikk 

Rtg. bekken: se etter avulsjonsfrakturer fra tuber ischii, vanligst hos unge i vekstspurt.

MR bekken stiller diagnosen og er obligatorisk før kirurgi.

Behandling 

Konservativ behandling av partielle rupturer og rupturer i muskel-/sene overgang.

Det har vært tradisjon for å operere totalavulsjoner med retraksjon >2 cm hos normalt aktive pasienter. Evidensen for dette er tvilsom og ortopedisk avdeling Ullevål er med i en skandinavisk multisenterstudie som randomiserer pasienter med totalavulsjon til kirurgisk eller konservativ behandling, PHACT studien (https://proximalhamstrings.com). Siste pasient i studien inkludert sommeren 2020. Endelige data foreligger tidligst sommeren 2022.

 

Før studiens resultater foreligger holder vi oss til tidligere anbefalinger, se over.

Etterbehandling 

Samme regime for opererte og ikke-opererte pasienter: Full belastning fra første postoperative dag. Bruk av krykker anbefales i 3 uker inne (6 uker ute). Pasienten skal unngå å gå med lange steg første 5 ukene. Aggressiv passiv tøyning av hamstring skal unngås 3 måneder postop. Viktig med regelmessig egentrening og oppfølging av fysioterapeut med fokus på bevegelighet, muskelkontroll og etterhvert styrketrening.

Rehabprotokoll Hamstring.pdf

Komplikasjoner 

Reruptur. N. ischiadicusskade. Infeksjon.

Kontroll 

Klinisk kontroll 6 og 12 uker postop.

Prognose 

Gode resultater ved kirurgisk behandling. Lite smerter og god funksjon ved daglig aktivitet. Man kan forvente 80-85% kraft i opererte hamstringmuskulatur.

Referanser 

  1. Skaara HE, Moksnes H, Frihagen F, Stuge B. Self-reported and performance-based functional outcomes after surgical repair of proximal hamstring avulsions. American Journal of Sports Medicine. 2013;41:2577-84.
  2. Pombo M, Bradley JP. Proximal Hamstring Avulsion Injuries: A technique Note on Surgical Repairs. Sports Health. 2009;1:261-4.
  3. van der Made, AD, Reurink G, Gouttebarge V, Tol, JL, Kerkhoffs GM. Outcome After Surgical Repair of Proximal Hamstring Avulsions. The American Journal of Sports Medicine. 2014;43:2841-2851.