Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kortisol, U

12.11.2021Versjon 2.2

Bakgrunn 

Kortisol sirkulerer i blodet bundet til kortisolbindende globulin (CBG) (90%), albumin (8%) og i fri form (1-2%). Kortisol i serum er et mål på den totale konsentrasjonen. Når konsentrasjonen av CBG øker (graviditet, østrogenbruk), øker også den totale konsentrasjonen av kortisol mens den frie, biologisk aktive konsentrasjonen ikke endres. Det er derfor ønskelig med et godt mål på fritt kortisol. Ved normale kortisolkonsentrasjoner er CBG nær mettet med hormon. Øker kortisolproduksjonen resulterer dette i en økt mengde fritt hormon som så skilles ut i urinen.

Se også Kortisol, P og Kortisol, Spytt.

Indikasjoner 

Mistanke om binyrebarkhyperfunksjon (Cushings syndrom). Tas også i forbindelse med utvidet dexametasontest.

 

Feilbruk: Påvisning av binyrebarkinsuffisiens.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Døgnurin. Instruer pasienten om korrekt samling av døgnurin. Pasienten må ikke utsettes for psykisk eller fysisk stress før og under urinsamlingen.

 

Prøvetaking
Døgnurin. Første morgenurin kastes. Deretter samles all urin i en beholder til og med morgenurinen dagen etter. Beholderen må stå kjølig under urinsamlingen. Døgnmengden blandes godt, volumet måles og noteres, og 10 mL sendes snarest mulig til laboratoriet. Tidspunkt for start og avslutning på urinsamlingen oppgis på rekvisisjonen.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe Verdier
3-8 år: < 55 nmol/24 timer
9-12 år: < 102 nmol/24 timer
≥ 13 år: < 165 nmol/24 timer

 

Hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS, Aker, juli 2019

 

Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Tolkning 

Sammen med kortisol i spytt er kortisol i døgnurin førstevalg for å bekrefte en mistanke om Cushings syndrom. Forutsatt riktig urinsamling og rolig (ikke stresset) pasient vil et forhøyet resultat (oftest 3x øvre referansegrense) tale for Cushings syndrom mens et normalt resultat gjør diagnosen usannsynlig.

 

Høye verdier sees også ved pseudo-Cushingtilstand (depresjon, alkoholisme, adipositas).

 

Feilkilder

Stress, graviditet, østrogenbehandling eller andre medikamenter kan påvirke resultatet.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk CV: 8 %

 

Hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS, Aker, juli 2019

Annet 

Måles med LC-MS/MS.

 

Ved for lav diurese (< 500 ml for voksne) og for høy diurese ( > 6000 ml) er den målte døgnutskillelsen usikker.