Hepatorenalt syndrom (HRS)

15.09.2021Versjon 1.1

Generelt 

Akutt (type 1) eller subakutt (type 2) nyresvikt som følge av redusert blodgjennomstrømming i nyrene som igjen er en følge av de sirkulatoriske forandringene karakteristisk for levercirrhose (dilatasjon av viscerale kar og aktivering av sympatikus og renin-angiotensin-aldosteronsystemet).

 

Diagnosen HRS forutsetter fravær av intravasal dehydrering (seponer diuretika og gi 1-2 liter isoton NaCl over 24 timer), samt fravær av annen årsak til nyresvikt (f.eks. akutt tubulær nekrose eller toksisk skade [obs: aminoglykosider, NSAIDs og røntgenkontrastmidler]).

 

Let etter utløsende årsak, spesielt må infeksjon utelukkes, og det skal være lav terskel for antibiotikabehandling. HRS, spesielt type 1, er en meget alvorlig tilstand med høy dødelighet.

Behandling 

Ved type 1 HRS gis i.v. Glypressin 1 mg x 6 kombinert med i.v. albumin 40 g pr dag i minst 5 dager. Husk behandling av underliggende årsak. Slik behandling kan også overveies ved type 2 HRS, men i slike tilfeller er det ofte tilstrekkelig å seponere diuretika parallelt med rehydrering.

 

Betydningen av dialyse er usikker, men skal overveies hos pasienter med "akutt-på-kronisk" leversvikt der utløsende årsak behandles aktivt, spesielt hvis transplantasjon kan bli aktuelt.

 

TIPS kan være nyttig hos pasienter med HRS type 2 og refraktær ascites.