Analyser

Humant herpesvirus 6 DNA

11.05.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om HHV-6 infeksjon hos immunsuprimerte 
  • Diagnostikk ved alvorlige tilfeller av HHV-6 primærinfeksjon
  • Myocarditt
  • Encefalitt

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Humant herpesvirus 6 (lenke til Metodekatalogen)