Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Åpningstider påsken 2024

10.03.2024Versjon 2.1Forfatter: Belinda Lindstad

Ullevål 

Dag Dato

Åpningstid
bakteriologi

tlf 22 11 88 25/30

Åpningstid
Molekylærdiagnostikk

og virologi

tlf 22 11 88 45

Åpningstid

Serologi

tlf 22 11 88 58/57
Mandag 25.03.2024 Kl.0800-2200 Kl 08:00 – 15:30 Kl.0800-1700
Tirsdag 26.03.2024 Kl.0800-2200 Kl 08:00 – 22:30 Kl.0800-1700
Onsdag* 27.03.2024 Kl.0800-1500 Kl 08:00 – 15:00 Kl.0800-1200
Skjærtorsdag* 28.03.2024 Kl.0800-1530 Stengt Stengt
Langfredag* 29.03.2024 Kl.0800-1530 Stengt Stengt
Påskeaften* 30.03.2024 Kl.0800-1530 Kl 08:00 – 15:30 Kl.1200-1400
1.påskedag* 31.03.2024 Kl.0800-1530 Stengt Stengt
2.påskedag* 01.04.2024 Kl.0800-1530 Stengt Stengt

Innlevering av prøver ved Ullevål:

*Prøver leveres til bakteriologisk enhet 3. etasje

 

Seneste innlevering av prøver Ullevål:

Seneste innlevering av prøver direkte til laboratoriet er 1 time før stengetid.

I tillegg kommer disse unntakene:

  • Prøver til MRSA hurtigtest og FilmArray (ME panel) må leveres senest 2 timer før stengetid ved bakteriologi.
  • Prøver til spinalvæske PCR (HSV/VZV/Enterovirus) må leveres innen kl.10 .00 for svar samme dag i våre åpningstider. Prøver til luftveisdiagnostikk (inkludert korona), analyseres fortløpende i våre åpningstider, men må leveres senest 1,5t før stengetid til Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi for få svar samme dag.

 


Ang. transport av prøver via portørtjenesten:
på helligdagene er det færre henterunder enn til vanlig, se oppslag på det aktuelle hentestedet for hentetidspunkt.

Rikshospitalet 

Dag Dato

Åpningstid
bakteriologi

tlf 23 0711 25

Åpningstid
Virologi og infeksjonsimmunologi

tlf 23 0710 99
Mandag 25.03.2024 Kl.0800-2100 Kl.0800-1700
Tirsdag 26.03.2024 Kl.0800-2100 Kl.0800-1700
Onsdag 27.03.2024 Kl.0800-1500 Kl.0800-1500
Skjærtorsdag 28.03.2024 Kl.0900-1430 Stengt
Langfredag 29.03.2024 Kl.0900-1430 Stengt
Påskeaften 30.03.2024 Kl.0800-1530 Kl.0800-1530
1. påskedag 31.03.2024 Kl.0900-1430 Stengt
2. påskedag 01.04.2024 Kl.0900-1430 Stengt

Seneste innlevering av prøver som skal fra Rikshospitalet til Ullevål for analyse:

  • Kl 08 på prøvemottak medisinsk biokjemi, B2, 2.etg

 

Ang. transport av prøver via portørtjenesten: på helligdagene er det færre henterunder enn til vanlig, se oppslag på det aktuelle hentestedet for hentetidspunkt.