Vakuumbehandling av sår

07.11.2022Versjon 1.3Forfatter: Geir Stray Andreassen

Indikasjoner 

Infeksiøse sår og åpne sår som ikke kan eller skal lukkes. Sår over åpne frakturer, sår som ikke lar seg lukke over blottlagt ben, sener og metall, fasciotomier og delhudstranplantater. Ev. lukkede sår med stor væskeproduksjon.

Metode 

Åpent sår må revideres hver 48. time inntil det er rent. Såret vakuumbehandles etter hver revisjon. Ved retraksjon av bløtdeler kan svampen legges under karstrikk/agraffer. Standard er svart svamp.

Vær forsiktig med å legge svampen direkte på hud pga. fare for maserasjon. Bruk evt. en barrierefilm (for eksempel Cavilon). Unngå at slangen lager trykksår mot huden. Broer kan benyttes, men da med barrierefilm under svampen som skal beskytte huden. Ikke legg sirkulær plastfilm som kan kompromittere distal sirkulasjon.

Standard undertrykk skal normalt være 80-120 mmHg. Bruk hvit svamp rett over ev. sårbare strukturer som f.eks. nerve/karstreng, blottlagt sene eller periost. Sølvnitratsvamp kan vurderes hvis det er kolonisering med pseudomonas i sår som må VAC-behandles og ikke er tilgjengelig for acetatbufferbehandling. Etter at såret er ferdig revidert skiftes svampen hver 3. til 5. dag avhengig av sekresjonen, inntil såret kan lukkes. Vakuumdrenasjeskiftninger kan gjøres på sengepost. Hvis det er vanskelig å fjerne svampen kan denne vætes med Xylocain.

Komplikasjoner og forsiktighetsregler  

Vær forsiktig med å anlegge vakuumdrenasje i nærheten av større kar. Ved stor sekresjon bør elektrolytter og albumin kontrolleres.

Referanser 

  1. Evidence-based recommendations for the use of Negative Pressure Wound Therapy in traumatic wounds and reconstructive surgery: Steps towards an international consensus Injury, Int. J. Care Injured 42 (2011) S1, S1–S12
  2. Andreassen GS, Madsen JE. A simple and inexpensive method for Vacuum-Assisted Wound Closure. Acta Orthopaedica 2006; 77 (5):820-824.