Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bordetella parapertussis DNA

Akkreditert: ISO 15189
28.09.2022Versjon 1.0Forfatter: Andreas Lind, Ingvild KlundbyGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om aktuell infeksjon. Se også Bordetella pertussis (kikhoste) DNA.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Bordetella parapertussis DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Panther Fusion (Hologic).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Prøver blir registrert og analysert fortløpende innenfor åpningstiden, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar når de er ferdig.

Svartid ca. 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.

Nyttige lenker