Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Abscess-/pussmateriale

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.06.2021Versjon 0.1

Prøvetaking 

  • Helst aspirasjon med sprøyte. Luft i sprøyten bør fjernes og sprøyten lukkes forsvarlig med propp. 
  • Husk desinfeksjon av huden ved perkutan prøvetaking for å forhindre kontaminering med hudflora.
  • Ved lang transporttid (>4 timer) bør noe prøvemateriale tas med pensel i transportmedium for å sikre best mulig overlevelse av eventuelle anaerobe bakterier.
  • Ved spesielt viktige prøvematerialer og lang transporttid, bør noe av materiale sprøytes ned på en anaerob blodkulturflaske.
  • Transportmedium vil variere mellom de ulike laboratorier, se brukerhåndboken for aktuelle laboratorium.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse. Dersom noe prøvemateriale er sprøytet i en anaerob blodkulturflaske skal denne oppbevares i romtemperatur.