Ulcus pepticum

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromedisinsk avdeling

Generelt 

Ulcussykdom skyldes kolonisering med Helicobacter pylori (HP), NSAID-bruk eller cancer, samt i enkelte tilfeller Crohns sykdom, gastrinom og annet.

Diagnostikk 

ULCUS VENTRICULI

 • Endoskopi med biopsering av alle ventrikkelsår. Ved blødning utsettes evt. biopsering.
 • Ureapusteprøver evt. biopsi eller serologi for diagnostikk av Hp.
 • Reskopi etter 1-3 måneder og inntil tilheling eller ved residiv av symptomer til tross for Hp-eradikasjon.

 

ULCUS DUODENI

 • Endoskopi. Biopsering er ikke rutinemessig nødvendig.
 • Ureapusteprøver for diagnostikk av Helicobacter pylori.
 • Kontrollskopi med tanke på tilheling og evt. biopsering bør vurderes ved negativ Hp-diagnostikk og ved mistanke om malignitet eller Crohns sykdom.

Behandling 

Unngå ASA/NSAIDs.

 

Hp-positiv pasient

 • Bakterierettet behandling hos Helicobacter-positive med ulcus. Startes i samråd med gastroenterolog: trippelkur (finnes som Malnavn i DIPS), førstevalg p.t.: Metronidazol, amoksicillin og syrehemmer.
 • Ved blødninger eller andre komplikasjoner til ulcussykdommen avventes ofte kuren til pasientens allmenntilstand er normalisert.
 • Bakterierettet behandling kontrolleres med ureapusteprøve etter 8 uker.

 

Hp-negativ pasient

 • Protonpumpehemmer
 • Ulcus duodeni og ventriculi:
  • 4-8 ukers behandling.

 

Langtidsprofylakse

 • Profylaksebehandling vurderes ved:
  • Kompliserte ulcera (blødning/perforasjon)
  • Ulcussykdom og behov for ASA eller andre NSAIDs.
  • Mislykket/vanskelig gjennomførbar Hp-behandling.

 

Gjennomføring

H2-blokker eller protonpumpe-hemmer i reduserte doser. Residivprofylakse gis i 6 måneder til flere år. Ved seponering av profylaksebehandling må residivsår forventes.

 

Kirurgisk behandling

Sjelden indisert i dag, men aktuelt ved perforasjon, stenose og blødning uten ønsket effekt av konservativ behandling/endoskopisk terapi. Dessuten ved malignitetsmistanke og ved langvarig/hissig ulcussykdom når konservativ langtidsbehandling ikke er tilfredsstillende.