Peri- og postoperativ smertebehandling, øye

16.01.2023Versjon 0.3Forfatter: Nora Zergi / Elin Bjørnestad

Generelt 

Konferer kirurg og se prosedyre for det enkelte inngrep vedrørende forventet analgetikabehov og bruk av NSAIDs.

Paracetamol 

Perioperativt

 • barn > 2 mnd: 15-20 mg/kg iv
 • voksne: 15mg/kg iv (max 1g)

Videre ordinasjon av paracetamol til post

 • barn > 2 mnd: 25mg/kg po/supp x 1-4
 • voksne: 1g po/sup x 1-4

NSAIDs 

NSAIDs kan være uønsket ved visse inngrep så konferer med kirurg.

Perioperativt

 • barn > 3 mnd: ketorolac 0.3 mg/kg
 • voksne: ketorolac 0,5 mg/kg (maks 30mg)

Videre ordinasjon av NSAIDs til post

 • barn > 3 mnd og < 25 kg: ibuprofen 10mg/kg po/supp x 3-4
 • barn > 25 kg: diclofenac 1-2 mg/kg po/supp x 2-3
 • voksne: diclofenac 50mg po/supp x 3

Opioider v/behov 

morfin: førstevalg ved behandling med opioider

 • barn > 3 mnd og < 10 kg: 50 µg/kg iv

> 10 kg: 100 µg/kg iv

 • voksne: 1-3 mg iv / 5-10 mg sc / 10-20 mg po (postoperativ avdeling har ikke morfin tbl)

 

oksykodon: ved nyresvikt eller bivirkning av morfin

 • oksykodon og morfin er tilnærmet ekvipotente gitt parenteralt
 • oksykodon er dobbelt så potent som morfin gitt enteralt (5 mg oksykodon tbl tilsvarer 10 mg morfin tbl)

 

Ketobemidon er ikke lenger førstevalg ved nyresvikt og erstattes med oksykodon.

Referanser 

Forøvrig vises til prosedyren Barneanestesi – generelt