DIPS- søke pasient til operasjon

17.10.2023Versjon 0.6Forfatter: Kjetil Nerhus (Klinikksjef)Godkjent av: Kjetil Nerhus (Klinikksjef)Godkjent dato: 2023-09-08

Bestill operasjon på ny kontakt 

I DIPS, fra toppmenyen:

 • Enten: Rutine - Henvisning - Bestill operasjon på ny kontakt
 • Eller: trykk på ikonet "Bestill operasjon på ny kontakt"
 • Vinduet "Velg henvisning" kommer opp
 • Merk riktig henvisning/omsorgsperiode
 • Trykk på "Velg"

 

 • Vinduet "Timebestilling" kommer opp
  - Fyll ut som angitt i neste avsnitt, avhengig om det søkes til dagkirurgi eller til operasjon med innleggelse

Søke til dagkirurgisk operasjon 

I vinduet "Timebestilling - Planlagt behandling"

 • Oppmøtekommentar:
  Evt. "Kort varsel"
  Kan f.eks brukes til å angi ansennitet: "uke 35-23"
 • Omsorgsnivå: Poliklinisk dagbehandling
 • Avdeling: ORTAVD
 • Post: la være blank
 • Seksjon: Velg riktig kroppsdel
 • Lokalisering: Dagkirurgen
 • Behandler: du som søker inn MX...
 • Kontakttype: Dagkirurgi
 • Beskrivelse av tiltak:
  - spesifiser først hvilken type operasjon som skal utføres, f.eks "CTS høyre hånd"
  - ev. hvorfor vanskelig,
  - ev. estimert operasjonstid,
  - ev. behov for spesialutstyr,
  - ev. pasientens ønsker om operasjonstidspunkt.
 • Diagnosegruppe: velg riktig operasjon fra nedtrekksmenyen
 • Trykk på Lagre

 • Vinduet "Velg operasjonsmal" kommer opp
  - Merk "Anestesiregistrering ny" og trykk på Velg

 • Vinduet "Registrer operasjon" kommer opp
  - Fylles ut som beskrevet i eget avsnitt under

Søke til operasjon med innleggelse 

I vinduet "Timebestilling - Planlagt behandling""

 • Oppmøtekommentar:
  Evt. "Kort varsel"
  Kan f.eks brukes til å angi ansennitet: "uke 35-23"
 • Omsorgsnivå: Heldøgn
 • Avdeling: ORTAVD
 • Post: ORTA
 • Seksjon: Velg riktig kroppsdel
 • Lokalisering: Martina Hansens Hospital
 • Behandler: du som søker inn MX...
 • Kontakttype: Dagkirurgi
 • Beskrivelse av tiltak:
  - spesifiser først hvilken type operasjon som skal utføres, f.eks "Attune høyre kne"
  - ev. hvorfor vanskelig,
  - ev. estimert operasjonstid,
  - ev. behov for spesialutstyr,
  - ev. pasientens ønsker om operasjonstidspunkt.
 • Fagområde: Ortopedisk kirurgi
 • Diagnosegruppe: velg riktig operasjon fra nedtrekksmenyen
 • Trykk på Lagre

 • Vinduet "Velg operasjonsmal" kommer opp
  - Merk "Anestesiregistrering ny" og trykk på Velg

 • Vinduet "Registrer operasjon" kommer opp
  - Fylles ut som beskrevet i eget avsnitt under

Registrer operasjon 

Fylles alltid ut når vi søker til operasjon, både når det gjelder dagkirurgi og innleggelse:

Det er øverste del "Ressurser og operasjonsinformasjon" som må fylles ut, "Anestesi" fylles ikke ut av ortoped.

 


Opr: Antatt operasjonskode må (dessverre) fylles ut.
Letteste måte er å trykke i det lange gule feltet og skrive "Annet".

Tilleggssykdommer: Må fylles ut.
Hvis du velger "03 Trenger anestesivurdering", så sender innleggelseskontoret gul lapp til anestesilege, som da vurderer om det holder med papirvurdering, eller om pasienten skal innkalles til ekstra PreOPerativ Poliklinikk.

 

Operasjonsside: Må fylles ut.

 

AB-profylakse: Må fylles ut.
Kommentarfeltet kan brukes hvis noe bør spesifiseres.

Høyde, Vekt og Blodtrykk: Må fylles ut.

 

Leiring: Må fylles ut.

 

Smitteregime: Fylles ut kun ved smitte.

 

Endokardittprofylakse: Krysses av hvis aktuelt, må da spesifiseres behandling i journal.

 

Søkt ekstern spesialist for: Skriv hvorfor pasienten er henvist

Oppfølging fastlege for: Skriv her hvis det er noe du har bedt fastlege om å følge opp før operasjon, f.eks blodtrykk.

 

Bedt om innhenting av opplysninger: Skriv hva du har bedt om at skal innhentes her.
NB! Må også sende gul lapp til arkivet hvor du også spesifiserer hva som skal innhentes av info, feks fra andre sykehus.

Andre kommentarer:

Hvis det er noen beskjeder du vil gi til innleggelseskontor.
Noe du vil spesifisere e.l.

 

Ekstrautstyr: Hvis du trenger spesialutstyr, feks revisjonssett, ting som må bestilles fra leverandør etc.