Analyser

Treponema pallidum TPPA

  Sendeprøve: St.Olav hospital
07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Supplerende/bekreftende test ved reaktivt primærtestresultat

 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

IMMUTREP TPHA er en hemagglutinasjonstest som påviser spesifikke antistoffer mot Treponema pallidum i serum eller spinalvæske.

Utførende laboratorium 

Treponema pallidum (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Negativ / Positiv

Konsentrasjonen av antistoff i positive prøver bestemmes i en "semikvantitativ" seriefortynningsanalyse.

Svartid 

1-7 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.