Anestesi til vaginal hysterektomi

01.03.2021Versjon 1.4Forfatter: Elin Bjørnestad

Monitorering 

  • SaO2, EKG, BT, temp
  • Veneflon (1,3 mm). Ringer acetat infusjon skal være etablert. 

Anestesimetode 

Spinal anestesi:  

Bupivacain 5mg/ml og fentanyl 15-20 ug

Eventuelt sedasjon i tillegg: Propofol, event midazolam.

 

Generell anestesi på indikasjon

 

Perioperativ væskebehandling 

  • Ringers acetat.
  • NaCl,  albumin eller blodprodukter på indikasjon