Analyser

Yersinia IgM/IgA/IgG/annen serologi

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Pasient med mistenkt komplikasjon av Yersiniainfeksjon:

  • Reaktiv artritt
  • Erythema nodosum
  • Glomerulonefritt
  • Myokarditt
  • Mesenterial adenitt
  • Terminal ileitt

 

Viktig: Akutt diarè er IKKE indikasjon for serologisk undersøkelse.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Avhenger av serologisk metode.

  • Etter infeksjon kan IgG antistoffer påvises i mange år. Seroprevalens i normal populasjon i Europa er angitt til ca.30 - 45 %
  • Ved ukomplisert, akutt infeksjon reduseres IgA og IgM antistoffer innen få måneder
  • Ved postinfeksjonskomplikasjoner reduseres IgM innen få måneder, mens IgA kan holde seg på høyt nivå i årevis