Operasjoner i tommelens rotledd

15.09.2023Versjon 0.7Forfatter: Toril Hennig og Adrian W. GranGodkjent av: Lars Bjune

Trapezektomi 

Trapezektomi er den vanligste kirurgiske behandlingen ved tommelrotsartrose.

Operasjonen innebærer å fjerne et lite ben i tommelrotsleddet (trapezium), ofte i kombinasjon med en stabiliserende prosedyre.

Du får så en gips som skal sitte på i 3 uker.

Protese i tommelens rotledd 

Touch tommelrotsprotese er et alternativ til trapezektomi ved artrose i CMC1-leddet.

Protesedelene settes henholdsvis i 1.metakarp og i trapezium der det freses ut en liten skål.

Dersom operasjonen skulle vise seg å ikke bli vellykket, vil trapezektomi fortsatt være en mulighet.

 

Etterbehandling 

3 uker etter operasjonen fjernes gips og sting hos sykepleier.

Deretter går du videre til ergoterapeut som gir instruksjon i håndøvelser som bør utføres daglig fram til tommelen har fått tilbake god funksjon. Det blir også tilpasset en mansjett som skal brukes natt og dag de første 2-3 ukene og deretter ved behov (noe forskjell fra trapezektomi og protese).

Å bruke hånden mest mulig som normalt i daglige gjøremål er god trening.

 

Det er ikke uvanlig med en del smerter de første månedene etter operasjonen. Men dersom det oppstår tegn på infeksjon, som rødhet og hevelse rundt operasjonsområdet og sterke dunkende smerter, bør du ta kontakt med sykehuset.

Kontroll 

Trapezektomi

Du vil bli innkalt til en kontroll hos ergoterapeut ett år etter operasjonen og det vil bli tatt et røntgenbilde. Man vil da undersøke håndfunksjonen din og det vil bli målt håndkraft.

 

Protese

Du vil bli kalt inn til kontroll hos ortoped ved 3 og 6 måneder, før en ett års kontroll hos ortoped og ergoterapeut, hvor det også bllir tatt et røntgenbilde. Man vil da undersøke håndfunksjonen din og det vil bli målt håndkraft og bevegelse i ulike ledd.

Prognose  

Man regner med at det tar 1-2 år før du kan se det endelig resultatet av tommeloperasjonen.

De fleste oppnår tilfredsstillende bevegelse og kraft i hånden.

I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt med reoperasjon.

 

Ergoterapeuten vil gå igjennom Treningsprogram etter tommeloperasjon.pdf sammen med deg etter 3.uker, hvor det også vil bli tilpasset en ortose/skinne.