Kortversjon av retningslinjene

27.03.2023Versjon 0.6

Kortversjon 

Her finner du en tosiders kortversjon av retningslinjene, for utskrift. Du finner også en kortversjon for sykehjem. Versjonene er oppdatert i 2022.