Regionale kompetansesentra og fagmiljøer

19.10.2023Versjon 0.8Forfatter: Heike Eichele, Kristin A.Bakke

Det er kompetansesenter/fagmiljø i hver helseregion som har ansvar for Tourettes syndrom. Informasjon om sentrenes arbeid og kontaktinformasjon finnes på følgende nettsider.

 

 

Regionale sentra

  • Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT) Helse Sør-Øst, RKT
  • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Helse Vest, RFM
  • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Midt Helse Midt, RKBU/ RFM
  • R-FAAT: Fagnettverk autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord Helse Nord, RFAAT
  • Gå til avsnitt
  • Lukk