Femoralisblokade

11.09.2023Versjon 0.6Forfatter: Elin Strandenes,

Indikasjon: 

Brukes rutinemessig på hoftebrudd, periprostetiske og distale femurfracturer. (disse pasientgruppene får tilbud om blokade på sengepost OT 2 SYD, se rutine for "Hoftebrudd").

 

Forøvrige andre inngrep i kne (ex ACL, uni- og total protese (brukes ikke rutinemessig til protese- pasientene ved HUS), etc) og forside lår, femur og patella.

Teknikk: 

Ultralydveiledet. Identifiser flg strukturer: A.Femoralis, V.Femoralis, N.Femoralis, Fascia Lata, Fascia Iliaca, M. Iliacus/Iliopsoas.

Lokalanestesi (LA): Naropin 7,5mg/ml, max 20ml eller evt et intermediært virkende lokalanestestikum, max 20ml.

Nyttig å se etter delingen av A.Femoralis Communis. Nedenfor delingen har femoralneven ofte delt seg og er vanskeligere å finne.

LA deponeres like lateralt for nerven, max 5ml ad gangen og med hyppige aspirasjoner underveis.

Husk å se etter LA på UL-bildet mens det injiseres.

 

Kateter legges når moderate til sterke smerter forventes i over 8 timer postoperativt.

Sonokarakteristika: 

Triangulær, oval eller flat, «flekkete», hyper-ekkoisk.

Obs! Hos 70% er FN delvis dekket av femoral arterien.

I nivå ved lyskens bøyefure er dybden til FN 7+-3mm (mest superfisiell der).

I nivå ved Ligamentum Inguinale er dybden 26mm(Vloka)

Obs! Se etter Lateral femoral circumflex arterien- går rett lateralt i Femoraltriangelet

(går av fra A. Femoralis Profunda eller A.Femoralis)

Testing av motorikk: 

Kne-extensjon (Quadriceps)

Anatomi: 

Femoral-nerven (FN) er den største gren fra Lumbal plexus (L2-4).

Den går gjennom Psoas, nedover mellom psoas og iliacus muskelen, midt under Lig. Inguinale (som går mellom ASIS og pubis) og lateralt for A.femoralis (under både fascia lata og fascia iliaca).

Deling av FN skjer mens den passerer Femoral Triangelet, dvs ila 4-7 cm, mens den går mellom ligamentum inguinale og bøyefold i lysken eller rett distalt for bøyefolden . FN er bred/flat ved bøyefuren i lysken.

Obs! Noen grener til Sartorius og hud kan gå av allerede oppe ved inguinal ligamentet.

 

FN perifere grener:

Rene kutane grener: "Anterior femoral cutaneous nerve" består av:

Medial femoral cutaneous nerve- fra anterior divisjon av FN

Intermediate femoral cutaneous nerve; Nedover forside lår

Motoriske/ledd/hud:

Anterior del av FN:

 • Sartorius (alltid den mest superfisielle grenen av FN)
 • Pectineus (innerveres hos en del av Obturator nerve). Alltid den mest mediale grenen av FN.
 • Hofteledd, anterior del.

 

Hoften innervereres i tillegg av:

Nervus Obturatorius

N.Ischiadicus

Nerve to quadratus femoris,

Superior og inf gluteal nn. (De to siste er omdiskutert)

Posterior del av FN:

 • Iiopsoas (avgis mens FN er i abdomen)
 • Quadriceps
 • Kne-ledd, anterior del.
 • N.Saphenus - fortsetter i Adductor kanal(AC). Avgir grener til kneledd etter den forlater AC (infrapatellære grener)

 

Kneet innerveres i tillegg av:

Ledd-grener fra N.Tibialis og N.Peroneus communis

Posterior gren av N.Obturatorius

 

Osteotomer:

 • Fremre vegg av hofteledd
 • Forside femur, eksl:
  • -Medial/bak-siden nedover (Obturatorius)
  • -Laterale femurcondyl (Common peroneal nerve)
  • -Baksiden av laterale femurcondyl (Tibial nerve)
 • Mediale tibia-condyl
 • Patella

 

 

Femoral nerve hudinnervasjon: 

Osteotomer under ex: 

PNS femoral nerve: 

Patella-twitch og kne-extensjon:

 • FN, inkl posterior gren

Lår adduksjon alene:

 • Anterior gren av FN nedenfor ligamentum inguinale (Sartorius)
 • Gå litt mer lateralt og søk etter patella-twitch

Fascia lata og fascia iliiaca: