Analyser

Epstein-Barr virus DNA kvantitering

  Sendeprøve: St. Olavs hospital
23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Overvåkning av EBV infeksjon hos immunsupprimerte
  • Utredning ved alvorlige former for EBV infeksjon

Prøvemateriale 

EDTA fullblod og spinalvæske.

For andre materialer, se: Epstein-Barr virus DNA.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Se det enkelte prøvemateriale:

EDTA fullblod og spinalvæske.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

St. Olavs hospital

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Ved påvisbart virus DNA angis tallverdi i IU/mL.

Svartid 

1 dag